Home – Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

De dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp te behartigen.

Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Het spreekt voor zich dat de dorpsraad te maken heeft met een groot aantal partners. In willekeurige volgorde gaat het o.a. om de gemeente, burgers en verenigingen en instellingen uit het dorp of de kern (of daarbuiten).

De dorpsraad houdt zich o.m. bezig met de volgende onderwerpen: sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, werken, relatie tussen burger en overheid.

De dorpsraad komt iedere eerste donderdag van de maand (m.u.v. aug.) bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats bij Gasthuys de Peel aan de Meijelsedijk 62.  De inwoners van Ospeldijk zijn van harte welkom bij het ‘inloop half-uurtje’, voor elke vergadering (19.30 uur tot 20.00 uur) om vragen te stellen of ideeën in te brengen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina: Dorpsraad Ospeldijk

Leden

Onze bestuursleden

Hubert Huijerjans
Voorzitter
Eugène Pellis
Vice-voorzitter/Secr.
Adrie Schreurs
Penningmeester
Linda Zuurbier
Algemeen lid
Jolanda Strijbos
Algemeen lid

Wilt u ons komen versterken?

Mocht u belangstelling hebben om te zijner tijd zitting te nemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op stuur dan een bericht naar: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie onze vacature

Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht. Ook wanneer u bij ons bekend bent en uw e-mailadres wijzigt geef dit dan ook aan ons door.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina:

Dorpsraad Ospeldijk