Home – Project LIFE+ Groote Peel

Project LIFE+ Groote Peel

Op zondag 27 november is er een excursie georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Ospeldijk.

De deelname bedroeg ongeveer 40 personen. Er werden twee groepen gevormd, de ene ging met Jeroen van Leijsen mee ( provincie Noord-Brabant en projectleider LIFE+ Groote Peel)  en de andere groep werd geleid door Hans Levels en Mirjam Wouters (beide zijn boswachters).

Meer info

Home – notulen

Notulen jaarvergaderingen

Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de jaarvergadering worden zo volledig mogelijk genoteerd en ter beschikking gesteld voor de inwoners van Ospeldijk.

Bekijk de notulen van de jaarvergaderingen Dorpsraad Ospeldijk

Meer info

Home – Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina:

Dorpsraad Ospeldijk