Home – Project LIFE+ Groote Peel

Project LIFE+ Groote Peel

Op zondag 27 november is er een excursie georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Ospeldijk.

De deelname bedroeg ongeveer 40 personen. Er werden twee groepen gevormd, de ene ging met Jeroen van Leijsen mee ( provincie Noord-Brabant en projectleider LIFE+ Groote Peel)  en de andere groep werd geleid door Hans Levels en Mirjam Wouters (beide zijn boswachters).

Meer info

Home – AED

Doe mee voor een AED

Een hartstilstand kan iedereen overeenkomen, u, uw ouders en zelfs uw
kind.

Ospeldijk heeft meerder vrijwilligers die na een oproep samenwerken om
zo snel mogelijk zowel naar de plaats van het ongeluk te gaan alsook om
de AED op te halen.

Die AED moet binnen 6 minuten ter plaatse zijn
daarom heeft Hartslag voor Nederweert geadviseerd om in Ospeldijk twee
AED’s te plaatsen.

Kosten daarvoor ligt rond de € 3800,00 wat neerkomt op € 20,00 per
huishouden.

Daarmee is Ospeldijk voor de komende 10 jaar verzekerd van goed werkende
AEd’s.

Meer info

Home – notulen

Notulen jaarvergaderingen

Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de jaarvergadering worden zo volledig mogelijk genoteerd en ter beschikking gesteld voor de inwoners van Ospeldijk.

Bekijk de notulen van de jaarvergaderingen Dorpsraad Ospeldijk

Meer info

Home – Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

De dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp te behartigen.

Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Het spreekt voor zich dat de dorpsraad te maken heeft met een groot aantal partners. In willekeurige volgorde gaat het o.a. om de gemeente, burgers en verenigingen en instellingen uit het dorp of de kern (of daarbuiten).

De dorpsraad houdt zich o.m. bezig met de volgende onderwerpen: sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, werken, relatie tussen burger en overheid.

De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per maand bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats bij ’t Thomashuis aan de Moostdijk.  De inwoners van Ospeldijk zijn van harte welkom bij het ‘inloop half-uurtje’ voor elke vergadering om vragen te stellen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina:

Dorpsraad Ospeldijk