Update WindmolenPark Ospeldijk

Binnenkort start de bouw van de vier turbines van Windpark Ospeldijk. Het project, een samenwerking van Zuidenwind en WML Wind, zal medio 2021 klaar zijn. Dan gaan de vier turbines, waarvan er twee van Zuidenwind zijn, groene stroom aan het openbare net leveren. Zuidenwind heeft vorig jaar in Heibloem dezelfde turbines van fabrikant Nordex gebouwd, maar de turbines van Ospeldijk hebben met 135 meter een iets hogere mast.

De voorbereidingen startten vorig jaar. De kabels voor de stroomafvoer werden gelegd vóór de ‘regentijd’, zodat er zonder bemaling op een diepte van anderhalve meter kon worden gewerkt. De kabels liggen zo diep, zodat de boeren ook wanneer ze diep ploegen of drainage aanleggen de kabels niet raken.

Aanleg van de kabels

Aanleg van de kabels

Direct na de bouwvakvakantie begon een Ospelse aannemer met de aanleg van de tijdelijke wegen en de kraanopstelplaatsen. In september begon de bouw van de funderingen. De fundering van de eerste turbine heeft een diameter van 21 meter. De fundering van de tweede turbine heeft een nog grotere diameter: 31 meter. Er moest een specialistisch bedrijf worden ingehuurd, maar het beton voor de fundamenten kwam natuurlijk uit de
omgeving. Het storten duurde per turbine een hele dag. Vanaf zes uur ’s morgens tot vier uur in de middag reden betonwagens van Kalle en Bakker af en aan.

Het uitgraven van de fundering
Het uitgraven van de fundering
Het storten van de fundering duurde per turbine een hele dag
Het storten van de fundering duurde per turbine een hele dag

Omdat de funderingen moesten uitharden, werden er daarna geen (zichtbare) werkzaamheden verricht. Maar binnenkort kan worden begonnen met de bouw van de turbines. Ook het zogenaamde inkoopstation, waarin zich de stroommeters en de aansluiting op het Enexis-stroomnet bevinden, wordt al snel geplaatst.

Het wachten is nu op de levering van de torendelen en de wieken. De Nordex-bouwploeg loopt intussen warm om in maart te starten met de bouw van de turbines. De onderdelen van de turbines zijn al gereed. De torendelen komen met vrachtschip – de Lily Auerbach – vanuit Azie naar Antwerpen. Daar worden de torendelen overgeslagen en gaan dan per boot naar Nederweert. Diepladers brengen vervolgens half maart vanaf de kade van Kalle en Bakker in Nederweert de torendelen naar de bouwplaats.

Ook de wieken (officieel Rotorbladen) komen medio maart naar de bouwplaats. Vanaf Antwerpen rijdt het wiekentransport over de weg naar Nederweert. Het laatste stuk is spectaculair en gaat dwars door het dorp Ospel. Gedurende twaalf nachten zal er telkens één transport vanaf de A2 over de randweg, via Ospel langs de kerk vervolgens over de Meijelsedijk rijden en dan bij de Zwarteboordweg afslaan om bij onze bouwlocatie uit te komen. De bewoners langs deze route worden hierover tijdig geïnformeerd. Als alles meezit, zal de eerste turbine in mei van dit jaar stroom gaan leveren.

Het vervoer van de wieken voor Windpark Heibloem vorig jaar
Het vervoer van de wieken voor Windpark Heibloem vorig jaar

Wilt u de bouw van de turbines graag volgen, kijk dan eens op de tijdlijn van onze website. Fotograaf Wiktor Golabek heeft vanaf de start van de werkzaamheden mooie foto’s gemaakt.

Investeringsmogelijkheden

Voor windpark Ospeldijk is genoeg geld door leden geïnvesteerd om de financiering bij de bank te krijgen. Maar we vinden het belangrijk dat juist omwonenden rondom het windpark nog een keer de mogelijkheid krijgen alsnog te investeren in het windpark. Dit jaar zullen we bij de afwikkeling van de financiering voor Burgerwindpark Ospeldijk waarschijnlijk nieuwe participaties kunnen uitgeven, indien de ALV in maart instemt met een financiering van maximaal 80% vreemd vermogen. Dat betekent dat we nog een bedrag van ruim € 500.000 aan participaties kunnen uitgeven.

De doelstelling van Zuidenwind is om zoveel mogelijk leden te laten profiteren van deze investeringen. We zoeken daarbij altijd naar de balans tussen de opbrengsten die we voor duurzame projecten kunnen inzetten en de hoeveelheid eigen vermogen. Jaarlijks wordt daarom een financieel plan vastgesteld waarin is opgenomen hoeveel participaties we gaan uitgegeven. Voor een goede spreiding van participaties onder de leden, is het participatiebeleid vorig jaar aangepast. Het gevolg daarvan is dat u als omwonende van Windpark Ospeldijk voorrang krijgt om via participaties een goed rendement te verkrijgen. Er zijn slechts twee voorwaarden: u bent (of wordt) lid van Zuidenwind en woont binnen het gebied op de kaart aangegeven. Als u hieraan voldoet, kunt u een bedrag van maximaal € 20.000 inleggen. De rente op de participaties was in de afgelopen steeds 5%.

Het financieel plan voor 2021 moet nog worden goedgekeurd door de Algemene vergadering van 13 maart a.s. Na een positief besluit komen we hierop in een volgende nieuwsbrief op terug.

Omgevingsfonds

Vanaf het moment, dat de twee Zuidenwind-turbines van Windpark Ospeldijk gaan draaien, wordt een Omgevingsfonds gevuld met 1 euro per 1.000 kWh aan geproduceerde groene stroom. Projecten en activiteiten in Platveld, Ospeldijk en aan de overkant van de Noordervaart kunnen op dit omgevingsfonds een beroep doen voor een financiële ondersteuning. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van enkele criteria en geeft een advies aan het bestuur van Coöperatie Zuidenwind. Het bestuur van Zuidenwind besluit uiteindelijk formeel over de toekenning van de gevraagde financiële ondersteuning. Naar verwachting wordt het fonds jaarlijks met meer dan € 40.000 gevuld.

Op deze wijze heeft de omgeving van het windpark rechtstreeks een financieel voordeel van de aanwezigheid van windturbines in hun omgeving. Bij coöperatieve turbines vloeit een groot deel van de opbrengsten van groene stroom naar de regio en dus niet naar een commerciële partij of een ver buitenland.

Samentuin Ospeldijk

Het voorjaar komt eraan en daarmee ook de start voor de werkzaamheden voor het nieuwe seizoen in de

Samentuin Ospeldijk

Op het stukje grond op het speelveldje aan de Nieuwe Baan worden de restanten van de wintergroenten geoogst en wordt de tuin zaaiklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

We hebben nog zaadgoed liggen en met nog wat extra pootgoed kunnen we in maart/april van start gaan. Uiteraard wordt er ook gekeken naar wensen van de deelnemers en eventueel nieuw zaadgoed gekocht. Een paar mensen zijn verantwoordelijk voor de inkoop van het pootgoed en gezamenlijk gaan we de boel zaaien en poten. Dit zal het meeste in april/mei gedaan worden. De rest van het seizoen bestaan de werkzaamheden uit het onkruidvrij houden en bewateren van de tuin.

Het is heel mooi om te ervaren hoe gezellig en gemoedelijk de samenwerking verloopt.

Als dadelijk de eerste groenten hun kop boven de grond uitsteken dan geeft dat een enorme voldoening.

Ook hopen we dit jaar, met de bloemen die gezaaid gaan worden, weer bijen en andere insecten aan te trekken, zodat ook het bijen-/insectenhotel weer gaat zoemen.

Letterlijk en figuurlijk ‘leeft’ de Samentuin in Ospeldijk.

Graag zouden we nog meer mensen willen uitnodigen om deel te nemen aan onze Samentuin. Het is gezellig, je bent lekker bezig in en met de natuur, het is heel leerzaam voor jezelf, maar ook voor je (klein)kinderen en bovendien oogst je het hele jaar door verse, onbespoten groenten.

Het voordeel is ook dat je er niet alleen voor staat. Door samen te werken, verlicht je de werkzaamheden. Dan zijn we met z’n allen toch echt goed bezig!

Tegen een kleine financiële bijdrage voor het zaad- en pootgoed en een investering van af en toe (samen)werken in je eigen groentetuin, ben je van harte welkom om mee te doen.

Ben je geïnteresseerd en wil je nog wat meer informatie of je opgeven? Stuur een mail naar: samentuinospeldijk@outlook.com

De Belcirkel GEANNULEERD

Op 23 en 25 maart aanstaande zijn er in ‘de ‘Gunnerij,’ Lambertshof 2 te Nederweert, twee informatieavonden van 19.30 tot 21.00 uur over ‘De Belcirkel’.

De Belcircel is een initiatief waarbij ouderen/alleenstaanden elkaar  ‘s ochtends bellen. De coördinator belt nummer 1, vervolgens belt nummer 1  nummer 2 enzovoort.

Als er niet wordt opgenomen word de eerstvolgende gebeld èn de desbetreffende contactpersoon die dan een kijkje kan gaan nemen.

Op deze wijze ontstaat er een systeem waarbij calamiteiten snel opgemerkt kunnen worden en ingeval van een ongeluk(je) snel hulp geboden kan worden.

Daarnaast bevordert de Belcircel  het sociale contact en helpt tegen eenzaamheid.

Bent of hebt u belangstellenden in uw omgeving?
Bezoek dan de informatie-avond of neem contact op met:

  • Wies Reijnders 06-29175591
  • Thea Sieben 06-20731147
  • Mia Zegveld 06-19602562

Meld u aan door een mail te sturen naar j.vanbeers@nederweert.nl of door te bellen met 06-11249857. Het is mogelijk om een kennis, buurman/-vrouw of begeleider mee te nemen. Gelieve dit bij de aanmelding door te geven.

Moulin Blues GEANNULEERD

 

 

 

Hallo aan iedereen die namens de Meulenbuurt vrijwilliger wil zijn tijdens Moulin Blues,                                                                                       

Ook voor dit jaar is de Meulenbuurt weer opzoek naar vrijwilligers voor hulp tijdens Moulin Blues op de dagen woensdag 29 april  tot en met maandag 4 mei. Met deze hulp als vrijwilliger steun je de Meulenbuurt.

Dit jaar zijn de contactpersonen voor de camping, Jan Feijen en Tom Fiddelaers. Voor verkeer en parkeren zijn dat Adri Schreurs en Hubert Huijerjans. Voor alle andere zaken of als een van hen er niet is, is Thijs Sieben de eerst verantwoordelijke.

Ben je 16 jaar of ouder en wil je meehelpen geef je dan snel op. Ken je mensen die geen lid zijn van de Meulenbuurt maar die graag namens de Meulenbuurt mee willen helpen, dan is hun hulp zeer welkom en ook zij kunnen zich opgeven. Opgeven zo snel mogelijk, uiterlijk 10 maart, i.v.m. het maken van de werkschema’s.

Anders dan andere jaren, is het dit jaar mogelijk wanneer je:

  • Minimaal 4x ongeveer 3 uur helpt, geeft dat recht op twee dagen gratis toegang tot het festival (dit is zoals andere jaren ook is geweest).
  • 2x ongeveer 3 uur helpt (waarvan minimaal 1x op vrijdag of zaterdag) geeft dat recht op één dag gratis toegang (op de dag dat je helpt vrijdag of zaterdag).
  • Ons 1x wilt komen helpen, vinden we dat ook erg fijn, helaas geeft dat geen recht op toegang tot het festival.

Iedereen moet de cursus verkeersregelaar doen, zodat we met indelen niet hoeven te kijken naar waar iemand terecht komt. Die cursus doe je online, en wel voor 15 maart. Dat kost ongeveer een half uur. Nadere informatie hierover (de inlogcode) volgt na opgave.

Opgeven graag vóór  10 maart

 Zoals altijd proberen we iedereen (die mini. 4x 3 uur helpt) óf vrijdagavond óf zaterdagavond vrij te geven en is iedereen om ± 22.00u uur klaar, zo heb je nog tijd genoeg voor de muziek.
Om de opgaven overzichtelijk te ontvangen, gaan dit jaar de opgaven via jotform (en niet via de mail), klik op deze link om je op te geven.

De werkzaamheden zijn
Woensdagavond 29-4:
– opbouwen camping en parkeerterrein, (18.00u tot 21.00u)

Donderdagmiddag en –avond 30-4:
– beheren camping en parkeerterrein (15.00u
tot 21.00u)
– afmaken camping en parkeren, zetten verkeersborden (18.00u tot 21.00u)

Vrijdag 1-5:      
– beheren camping en parkeerterrein, van (10.00
u tot ± 22.00u)
– verkeersborden goed zetten (ochtend)
– douche en toiletten (10.00u tot 13.00u)

Zaterdag 2-5:   
– ontbijt verzorgen (7.00u
tot 11.30u)
– beheren camping en parkeerterrein, incl. douche en wc (9.00u tot 22.00u)

Zondag 3-5:
– ontbijt verzorgen (7.00u
tot 11.30u)
– opruimen camping en parkeerterrein (9.00u tot 14.00u)
– douche en  toiletten + eindschoonmaak (9.00u tot 12.30u)
opruimen verkeersborden (10.30u tot 14.00u)

Voor iedereen; Maandagavond 4-5:
Nalopen terrein op achtergebleven afval en evaluatie (18.30u tot
±20.30u) we hopen hier vele gezichten te zien, dan is het ook zo klaar.

Wegafzetting:

Wij van de Meulenbuurt zullen vrijwilligers inplannen als hulp bij de camping en parkeerterrein. Moulin Blues zelf is ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de wegafzetting, mocht je hier interesse in hebben dan kun je dit aangeven bij je opgave.

Als je personen kent die geen lid zijn maar wel willen helpen stuur deze mail dan gerust door.

Tot ziens, Thijs Sieben – Jan Feijen – Tom Fiddelaers – Hubert Huijerjans – Adri Schreurs – Willemien Manders – Jannie Manders

Garageverkoop

Zin in wat levendigheid in de wijk?
Heb je nog 2e hands spullen te koop?
Ben je inwoner van Ospeldijk?
Lijkt het jou leuk om een garageverkoop te houden?

Wij zouden graag een garageverkoop willen organiseren om van overtollige spullen af te komen.
Als meer mensen hier interesse in hebben en hun spullen willen verkopen, kunnen we dit gezamenlijk doen en een ‘rommelroute’ organiseren door de straten van Ospeldijk.

Bij een rommelroute kunnen bewoners hun spullen verkopen vanuit hun garage, tuin of huis.
Voor mensen die in het buitengebied wonen en mee willen doen, zorgen we voor een locatie in Ospeldijk.

Heb jij ook spullen op te ruimen en te verkopen en vind je het een leuk idee om mee te doen en/of mee te organiseren, laat dan iets weten via het mailadres van de dorpsraad leden@dorpsraad-ospeldijk.nl.

Samen kunnen we er iets leuks voor Ospeldijk van maken!

Landelijke Opschoondag 2020 GEANNULEERD

Met het oog op alle zorgen rondom het Coranavirus in het algemeen maar ook om geen risico’s te nemen betreffende het Thomashuis gaat de Opschoondag zoals gepland (21 maart) NIET door.

Noteer alvast in uw agenda:

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 2020
ZATERDAG 21 MAART

Samen in Actie tegen Zwerfafval!

Ook in de gemeente Nederweert zijn de voorbereidingen voor Nederlands grootste actie tegen zwerfafval weer in volle gang. Samen met je vereniging, buurtgenoten of collega’s kun je op zaterdag 21 maart in actie komen tegen zwerfafval bij jou in de buurt!

Lege blikjes, snoepwikkels en oude flesjes langs de weg: zwerfafval is iets waar iedereen in de buurt zich aan stoort en bovendien bijdraagt aan de enorme Plastic Soep. Tijdens de Landelijke Opschoondag komen we samen in actie tegen dit probleem. De gemeente Nederweert zorgt voor de benodigde opschoonmaterialen en een fantastische Afvalbingo met kans op prijzen voor iedereen die samen in actie komt.

Zaterdag 21 maart om 9.30 uur staat de koffie klaar bij het Thomashuis met iets lekkers.
Om 10.00 uur willen we starten en de straten verdelen zodat er zoveel mogelijk afval verzameld wordt.
Tussen 12.00 en 12.30 uur verwachten we iedereen weer terug bij het Thomashuis met volle zakken.
Dan staat er nog iets lekkers klaar voor alle deelnemers.
De Dorpsraad hoopt op een grote opkomst, vele handen maken licht werk!
Heb je nog vragen mail ons dan.

Wij hopen natuurlijk dat jij ook mee doet! Meld je aan of stel je vraag via leden@dorpsraad-ospeldijk.nl en reserveer 21 maart in de agenda.

In een schone buurt voelen we ons allemaal prettiger, veiliger en gemotiveerd om het schoon te houden!

Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie neemt de dorpsraad, bij wijze van jaarvergadering, kort de gelegenheid om verslag te doen van de activiteiten en resultaten van afgelopen jaar.

Tevens zal er een vertegenwoordiger zijn van de Rabobank om de mogelijkheden van een mobiele adviseur toe te lichten.

Vanaf deze plek wensen wij u allen gezellige feestdagen en een fantastisch 2020.

Kerstmarkt Thomashuis Ospeldijk

Ook dit jaar organiseert het Thomashuis weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt bij ‘t Kienhout aan de Moostdijk te Ospeldijk waarvoor we u van harte uitnodigen.

Natuurlijk is de dorpsraad daar ook vertegenwoordigd, dus mocht u vragen, ideeën  of opmerkingen hebben over windmolens, glasvezel, veiligheid in het dorp, verkeer, kerstmarkt, natuur of onderwerpen van eigen makelij dan kunt u  graag bij ons terecht.

Noteert u vast vrijdag 13 december in uw agenda, u bent van harte welkom!

Wijkschouw

Op 18 november wordt met een aantal vertegenwoordigers van de gemeente, politie en bewoners van ospeldijk, samen met de dorpsraad de jaarlijkse wijkschouw uitgevoerd om zodoende door te spreken wat er zoal aangepast of verbeterd kan of moet worden.

 

Hebt u klachten over uw omgeving of wilt u ook uw stem laten horen op het vlak van sociale veiligheid, zichtbaarheid, toegankelijkheid of attractiviteit ?

 

Kom dan maandag 18 november om 18.30 uur naar het Thomashuis aan de Moostdijk en laat uw stem horen!