Sinterklaas en zijn Pieten komen naar Ospeldijk

Aanstaande zondag 28 dec. komt Sinterklaas met zijn naar Pieten Ospeldijk.
Anders dan eerder aangekondigd en anders dan andere jaren komt hij helaas niet naar Gasthuys De Pelen. Maar trekt hij samen met zijn Pieten door de straten van de kern van Ospeldijk tussen 14.00 uur en 15.00 uur.
Daar waar kinderen buiten staan zal hij even stoppen.

We hopen dat de SInt en zijn Pieten vaak moeten stoppen.

Sinterklaas Comité Ospeldijk

Deelnemers Rommelroute

Zondag 24 0ktober 2021 11.00 uur – 16.00 uur

Meijelsedijk 53 – 68 – 153 – 167 – 104

Anselberg 24a – 24c – 28

Zandstraat 2

Moostdijk 1

Peelveldje 7

Nieuwe Baan 26

Uitnodiging bijeenkomst over hoe en waarom van Burgerberaden

Klimaatplatform regio Weert wil u graag uitnodigen om u te laten informeren over de mogelijkheid van Burgerberaden om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken.  Op 27 oktober2021 bent u van harte welkom  in Keenter Hart, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH  Weert.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Inloop 19.45 uur

Op 29 september hebben we  als Klimaatplatform regio Weert een belangrijke boodschap gekregen van Haiko en Carolien van Extinction Rebellion uit Roermond:

DE CRISIS IS NU!!!!

Hun lezing over de realiteit van de klimaatcrisis en milieuvernietiging, maakt ons bewust van de urgentie.  Zij hebben een aantal recentere wetenschappelijke feiten en cijfers getoond en uitgelegd  wat dit betekent voor de planeet, mensen en ons land. Maar zij  hebben ook gesproken over wat hier aan gedaan kan worden en welke kansen wij hebben om iets te doen, naast individuele gedragsverandering!

De landelijke politiek laat het nogal afweten als het gaat om het nemen van adequate maatregelen om klimaatverandering aan te pakken.  Dat de nood hoog is hebben we deze zomer allemaal kunnen zien en voelen. Denk aan extreme droogte en enorme en gevaarlijke wateroverlast.

Klimaatplatform regio Weert denkt dat wij als burgers onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij stellen voor om Burgerberaden in te stellen om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken. De organisatie Extinction Rebellion heeft een heel duidelijk “handleiding” opgesteld, over hoe wij als gemeenschap  een Burgerberaad kunnen initiëren. Wij zullen dus graag gebruik maken van het aanbod van Carolien en Haiko om een presentatie te geven over:

  • Wat een Burgerberaad nu precies is
  • Hoe een Burgerberaad werkt
  • Hoe  een Burgerberaad ons kan helpen de beste besluiten te nemen
  • Wat het nut is van een Burgerberaad op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau

Er zal genoeg tijd zijn voor discussie en om alle vragen te beantwoorden.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar klimaatplatformweert@gmail.com

Graag tot ziens op 27 oktober.

Hartelijke groet, Wilhelmina Hoedjes

Samentuin Ospeldijk

Op het stukje grond op het speelveldje aan de Nieuwe Baan ligt de Samentuin Ospeldijk.
We zoeken nog nieuwe deelnemers voor de Samentuin voor het nieuwe seizoen in het voorjaar.
Mocht je interesse hebben om nu al in te stappen, ben je uiteraard van harte welkom.

We hebben nog wat herfst-wintergroenten staan en er zijn nog een paar werkzaamheden te
verrichten, zodat we in het voorjaar een mooie start kunnen maken.
We hebben nog zaadgoed liggen en met nog wat extra pootgoed kunnen we in maart/april van start
gaan met het nieuwe seizoen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar wensen van de deelnemers en
eventueel nieuw zaadgoed gekocht. Een paar mensen zijn verantwoordelijk voor de inkoop van het
pootgoed en gezamenlijk gaan we de boel zaaien en poten. Dit zal het meeste in april/mei gedaan
worden. De rest van het seizoen bestaan de werkzaamheden uit het onkruidvrij houden en
bewateren van de tuin.

Het is heel mooi om te ervaren hoe gezellig en gemoedelijk de samenwerking verloopt. Als dadelijk
de eerste groenten hun kop boven de grond uitsteken dan geeft dat een enorme voldoening. Ook
hebben we een mooie strook om de tuin voor het aantrekken van insecten. Letterlijk en figuurlijk
‘leeft’ de Samentuin in Ospeldijk.

Dus meld je aan en kom bij de Samentuin Ospeldijk. Het is gezellig, je bent lekker bezig in en met de natuur, het is heel leerzaam voor jezelf, maar ook voor je (klein)kinderen en bovendien oogst je het hele jaar door verse, onbespoten groenten.

Het voordeel is ook dat je er niet alleen voor staat. Door samen te werken, verlicht je de  werkzaamheden. Dan zijn we met z’n allen toch goed bezig! Tegen een kleine financiële bijdrage voor het eventuele nog aan te kopen zaaden pootgoed en een investering van af en toe (samen)werken in je eigen groentetuin, ben je van harte welkom om mee te doen.

Ben je geïnteresseerd en wil je nog wat meer informatie of je opgeven?
Stuur een mail naar: samentuinospeldijk@outlook.com.

Rommelroute Ospeldijk 24-10-2021

Ben jij op zoek naar verborgen schatten in de wijk Ospeldijk of wil je ze graag verkopen?

Dan hoef je niet lang meer te wachten.

De rommelroute is op zondag 24 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Vanaf nu tot en met 10 oktober kunnen bewoners van Ospeldijk zich aanmelden voor deelname aan de verkoop.

Aanmelden via a3schreurs@gmail.com

Wij hopen op zoveel mogelijk deelnemers zodat we er een mooie (rommel)route van kunnen maken.

Walk & Talk: Wandeltocht met Nederweert Anders 3 okt.

Nederweert Anders organiseert de komende maanden “walk & talks” met Nederweertenaren. 3 Oktober vindt de eerste editie plaats. Energie en windmolens zijn in ieder geval agendapunten. Iedereen is welkom om aan te sluiten.  

Nederweert Anders wil in gesprek met burgers en organisaties in Nederweert. In dat kader wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De maandelijkse zondagmorgenwandeling is er daar één van. Iedere eerste zondag van de maand wordt een wandeling uitgestippeld van maximaal een uur door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling wordt in ieder geval één specifiek thema verbonden, maar uiteraard kunnen tijdens de wandeling alle thema’s passeren. Het kan over die kern gaan, maar het mag ook totaal iets anders zijn. Iedereen mag meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek.  

3 Oktober a.s. vindt de eerste “walk & talk” plaats. Om 10.30 uur starten we bij het Thomashuis Ospeldijk Moostdijk 1. Gids tijdens de wandeling is wethouder Ria Stienen, een echt “maegdje vanne Die-ek”. We verwachten tussen 11.30 en 12.00 uur terug te zijn bij het Thomashuis waar we met z’n allen nog een kopje koffie of thee drinken.  

Thema’s waarover in ieder geval gepraat wordt: windmolens en de energietransitie. Belangrijke thema’s natuurlijk want de komende jaren moeten grote stappen worden gezet in het kader van een meer duurzame energievoorziening. Niemand kan het meer ontgaan zijn: we moeten van het gas af, we gaan allemaal elektrisch rijden, onze energievoorziening moet op een manier die klimaat en planeet niet of veel minder  belasten. Niet minder dan een grote omwenteling dus. 

Maar er zijn ook nog veel vragen. Wie gaat dat allemaal betalen? Hoeveel windmolens hebben we nodig en waar moeten ze komen? En komen we er daarmee? Willen we in Nederland niet weer het braafste jongetje van de klas zijn? Wat betekent dit alles voor mij? …….? Dat betekent dat er nog veel stof tot discussie is. Die willen wij graag –al wandelend- aanzwengelen. 

Zin om mee te lopen? Doen! Zorg gewoon dat je 3 oktober op tijd bij het Thomashuis bent. Wil je dat graag vooraf melden of heb je behoefte aan meer informatie? Mail ons dan op: info@nederweert-anders.nl. Wij nemen dan contact met jou op.  

Samen maken we Nederweert Anders, Anders Beter! 

Opschoondag 2021 Za. 18 sept.

Noteer alvast in uw agenda:

OPSCHOONDAG 2021
ZATERDAG 18 SEPTEMBER

Dorpsraad Ospeldijk houd dan een opschoondag.

Samen in Actie tegen Zwerfafval!

Want in een schone buurt voelen we ons allemaal prettiger, veiliger en meer gemotiveerd om het schoon te houden.

Zaterdag 18 september om 14.00 uur willen we starten vanaf het Thomashuis aan de Moosdijk en de straten verdelen zodat er zoveel mogelijk afval verzameld wordt.

Rond 15.30 verwachten we iedereen weer terug bij het Thomashuis met volle zakken.

Dan staat er iets lekkers klaar voor alle deelnemers.

De Dorpsraad hoopt op een grote opkomst, vele handen maken licht werk!

Heb je nog vragen mail ons dan.

In een schone buurt voelen we ons allemaal prettiger, veiliger en gemotiveerd om het schoon te houden!

Open inloop Ospels Steunpunt is geopend!

Het is eindelijk weer zover, de open inloop van het Ospels Steunpunt mag weer geopend worden.

Vanaf donderdag 17 juni tussen 14.00 uur en 16.00 uur is iedereen met of zonder hulpvraag, voor een kop koffie/ thee, of gewoon voor een gezellig gesprek, weer van harte welkom tijdens de open inloop in het WOZOCO

Aan Stad-thoês in Ospel.

We volgen hierin natuurlijk de richtlijnen zoals het RIVM voorschrijft.

Voor ieders veiligheid wordt er daarom gezorgd dat de maatregelen wat betreft het Corona-virus gevolgd gaan worden.

-We houden dan ook vast aan hand desinfectie,

  • De 1,5 meter-beleid
  • Het volgen van de looproute
  • Het registreren van naam en adres
  • Zolang  men niet aan een tafel zit is het dragen van een mondkapje verplicht
  • Er kan bij binnenkomst gevraagd gaan worden of er gezondheidsklachten zijn

We hopen weer velen te mogen begroeten!

Tot ziens, op donderdag 17 juni