Leden

[tmm name=”dorpsraad”]
Wilt u ons komen versterken?

Er zijn nog vacatures open.  Wilt u graag de dorpsraad van Ospeldijk komen versterken, dan vernemen wij dit graag.

Stuur dan een bericht naar:

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl