Notulen jaarvergadering 2012

Notulen jaarvergadering 2012

Aanwezig; Petra Verdonschot , Ely Feijen, John Vermeeren , Eric van Hulsen , Adri van Houte en John Linders (notulist)
De jaarvergadering wordt verder door 38 dorpsgenoten bijgewoond.
Winand Bijlmakers en Chrit Damoiseaux van de gemeente Nederweert.
Ger Odekerke van de gemeente Nederweert.
Dhr. Peter Beeks van de woonstichting “WoonGoed 2-Duizend”.
Dhr. Hans van Putten oprichter “de Drie Notenboomen”.
Dhr. Wil Cootjans afd. vastgoed “WoonGoed 2-Duizend”.

Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter. Dank voor de grote opkomst. Betekend dat er interesse is voor de onderwerpen van de dorpsraad. Schutterij St. Odilia dank dat we gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 13 april 2011.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2011. Geen reacties en de notulen zijn bij deze aangenomen.

Informatie starterwoningen Anselberg.
Winand Bijlmakers en Chrit Damoiseaux van de gemeente Nederweert zijn uitgenodigd om hier uitleg over te geven. Plan Anselberg biedt de mogelijkheid voor starters, half vrijstaand (600m³) en vrij staande woningen (1000m³). Probleem de grote van de starterkavels. Deze zijn groter dan normaal. Gemiddelde starterkavel in Nederweert is ca. 220m², aan de Anselberg is dat 350m². De grondprijs voor starters in Nederweert is € 170,00 per meter, in Ospeldijk wil men de eerste 200m² verkopen aan € 127,00 per meter, de overige meters worden dan verkocht aan € 92,00 per meter. Prijzen zijn excl. BTW. Dat betekend voor een starterkavel aan de Anselberg een kavelprijs van ca. € 44.000,00 i.p.v. > € 60.000,00.
Er moet wel een kompleet kavel van 350m² gekocht worden.Bodemsanering.
Tijdens de sloop van de stallen bij pand Vaes werd er een asbestverontreiniging ontdenkt. Dit betekend dat er een saneringsplan in werking gaat en dat koste meer tijd dan de gemeente Nederweert had voorzien. Bij vervuiling in deze maten is de provincie het bevoegd gezag. Verwacht wordt dat er Juni gestart wordt met de sanering van de verontreinigde bodem. De woning blijft woning en wordt door de gemeente in de markt gezet.
Er moet hier wel nog een bestemmingsplanwijziging plaats vinden, er mag nu nog niet gebouwd worden.

Bestemming basisschool ’t Kienhout.
De basisschool wordt een Thomashuis. Woonstichting “WoonGoed 2-Duizend” heeft veel interesse in speciale panden op het platteland. Zo ook ’t Kienhout, Dhr. Cootjans zal in de zomervakantie hier starten met het realiseren van een Thomashuis. Het Thomashuis kan niet gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte voor de verenigingen uit de buurt. Dat geeft te veel onrust voor de bewoners. Dhr. Hans van Putten heeft een zeer duidelijke uitleg van een Thomashuis gegeven. Op de vraag of de naam ’t Kienhout zou kunnen blijven bestaan, heeft Dhr. Van Putten toegezegd dat dit Thomashuis, ’t Kienhout zal blijven heten.

Wijzigingen in het WMO
In de WMO wordt er verwacht dat er meer mee gezorgd wordt, mantelzorg. Bij het WMO loket kan men terecht voor o.a. aanvragen voor woningaanpassingen en vervoersregelingen. Verder zijn er binnen de gemeente o.a. huiskamerprojecten, zorgboerderijen en dagbesteding. Bij het WMO loket van de gemeente Nederweert kan men voor meer informatie terecht.

Pauze

Jaarverslag 2011/2012 wordt voorgelezen door Eric van Hulsen

–          6 vergaderingen afgelopen jaar.

–          Diverse gesprekken gehad over de woningbouw Anselberg.

–          Aanvraag bladkorven / zijn geplaatst.

–          Bijeenkomst over de voormalige stortplaats bijgewoond door enkele leden.

–          Gezamenlijke dorpsradenbijeenkomst bijgewoond door enkele leden.

–          Volgen en wensen van inwoners kenbaar gemaakt over herbestemming van ’t Kienhout.

–          Kosten huur van de tent jubileum “de Meulenbuurt” betaald door de dorpsraad.

–          Strooizout verstrekking verzorgd in Ospeldijk

Jaaractieplan 2012/2013

– Volgen bestemming ’t Kienhout, is nu dus meer over bekend.

– Verkeersveiligheid Ospeldijk

– AED en vrijwilligers in Ospeldijk

– Landelijke schoonmaak actie op 17 maart 2013. Willen wij hier aan mee doen?

Bestuurswijziging.
Adri van Houte is in 2011 vol enthousiasme lid geworden van de dorpsraad. Echter waren de verwachtingen anders dan verwacht. Adri neem dan nu ook weer afscheid van de dorpsraad. Adri dank voor de inzet van afgelopen jaar. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Rondvraag;
– Riek haalt nog even de reünie van basisschool ’t Kienhout aan. Iedereen is welkom.
– Glasvezelkabel in Ospeldijk? Dorpsraad zal dit volgen.
– In heel Nederweert is er geen “disco avond” voor de jeugd meer. Zijn er opties i.s.m. dorpsraad Ospel?

Sluiting

Dank voor de aandacht, de vergadering wordt gesloten met nogmaals dank aan leden van schutterij St. Odilia..

Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)