Notulen jaarvergadering 2013

Notulen jaarvergadering 2013

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, John Vermeeren, Eric van Hulsen, John Linders. De jaarvergadering wordt verder door 53 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter. Dank voor de grote opkomst. Dit laat ons zien dat er interesse is voor de onderwerpen van vanavond. Een woord van dank aan de Schutterij St. Odilia voor het gebruik mogen maken van Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 11 april 2012.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2012. Geen reacties en de notulen zijn bij deze aangenomen.

Informatie zonnepanelen door Solinq.
We kregen een uitgebreide toelichting en informatie over zonnepanelen in het algemeen en specifiek wat het bedrijf hierin te bieden heeft. Er werd een rekenvoorbeeld gegeven betreffende de opbrengst/rendement. Al met al een duidelijk verhaal. Vanuit de aanwezigen werden wel kritische vragen gesteld: Hoe zit het met brandgevaar en de verzekering hiervan.

Jaarverslag 2012/2013.

Dit verslag werd voorgelezen door Ely.

Presentatie verbouwing Thomashuis.

Johan en Hedwig Smeets hebben aan de hand van de tekening en een aantal foto’s uitleg gegeven hoe eea er straks uit komt te zien. Het wordt ruim van opzet en de karakteristieke uitstraling van het gebouw blijft zeker behouden. Het Thomashuis krijgt zeer enthousiaste zorgondernemers!
Er volgt tzt een uitnodiging voor de open dag.

 

06.Jaaractieplan 2013/2014.

Dit werd voorgelezen door Petra.

07.Bestuurwijziging.
John wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en vooral op het gebied van digitalisering zullen we hem zeker gaan missen.

Rondvraag.

Op de vraag waarom informatie over zonnepanelen door een commercieel     bedrijf werd verzorgd, werd door de dorpsraad het antwoord gegeven dat we proberen een actueel onderwerp aan te dragen en dan iemand vragen met voldoende kennis en ervaring hierin en dan kom je al snel bij een commercieel bedrijf uit. Welk volgens ons een redelijk neutraal verhaal heeft verteld. Dit werd mede beaamd door diverse aanwezigen.

Er werd voorgesteld om een of twee vlaggenmast te plaatsen in naam van Ospeldijk zodat er bij speciale gelegenheden gevlagd kon worden. Johan en Hedwig Smeets boden aan om deze mast aan de poort van het Thomashuis te plaatsen dan zouden zij zorg dragen voor het vlaggen. De dorpsraad neemt dit in overleg.

Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en nodigt iedereen uit voor nog een drankje op kosten van de dorpsraad.