Notulen jaarvergadering 2014

Notulen jaarvergadering dorpsraad 9 april 2014.

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, John Vermeeren, Eric van Hulsen.

De jaarvergadering wordt verder door ruim 50 dorpsgenoten bijgewoond.

01.Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter.

Dank aan Marijke Vaes en Piet Zegers voor de gastvrijheid en de hartelijke ontvangst in het buitencentrum “de Pelen”. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, hierop word instemmend geantwoord.De 2 nieuwe inwoners willen zich op eigen verzoek inspannen om de vergadering  te volgen en geven aan als dit niet meer lukt.

Na de gebruikelijke koffie en thee wordt de vergadering voortgezet.

 

Mededelingen:

-Stichting Hartslag voor Nederweert wil via deze vergadering  een oproep  doen om vrijwilligers te werven voor de hulpverlening met AED en dan met name in de buitengebieden. Hier zijn nog vele ‘witte’ plekken.

info@hartslagvoornederweert .

-Harry Geerlings en Raquel Kessels gaan voor de stichting Global Exploration een  Koningsmarkt organiseren op het plein bij het Thomashuis en met dit geld willen ze in Kaapstad  Zuid Afrika oa. een waterput helpen aanleggen en financieren. Harry en Hedwig (Thomashuis) hebben dit project en sponsorwerving toegelicht.

-Dorpsbrunch op 29 juni wordt bij aanwezigen onder de aandacht gebracht en toegelicht over hoe belangrijk de dorpsraad het vindt dat er voor de inwoners een activiteit georganiseerd wordt waarbij iedereen welkom is en de verbondenheid onderling versterkt wordt.

 

02.Notulen jaarvergadering 10 april 2013.
 De notulen van de jaarvergadering 2013 zijn door alle dorpsgenoten gelezen.Er zijn geen op of aanmerkingen over en zijn bij dezen aangenomen.

03.Jaarverslag 2013/2014.

Dit verslag werd voorgelezen door Eric.

04.Jaaractieplan 2014.

Dit werd voorgelezen door Petra en met name de punten glasvezelnetwerk,

Het openbaar vervoer en de enquête over veiligheid werden nader toegelicht en deze zaken worden in het komende jaar goed gevolgd.

05.Bestuurswijziging.

Ely wordt hartelijk bedankt voor haar inzet  gedurende de 6 jaren waaraan zij op een zeer prettige manier haar steentje heeft bijgedragen.

Hedwig Smeets is bereid gevonden om zitting te nemen in de dorpsraad.

06.Pauze. Iedereen kreeg een verfrissend drankje aangeboden.

07.Presentatie.

    Marijke Vaes, beheerder buitencentrum,

De presentatie van Marijke ging vnl. over de exploitatie van het buitencentrum in de komende jaren, over het promoten van het centrum met uitbreiding van de activiteiten voor alle leeftijden en groepen.

Piet Zegers, boswachter.

De presentatie van Piet Zegers ging over de diversiteit van de werkzaamheden die werknemers  van Staatsbosbeheer binnen het natuurpark “de Grote Peel”verrichten.

08.Rondvraag.

Jacques Wering: Waarom naamsverandering van ‘Mijl op Zeven’ in Buiten centrum ‘de Pelen’?

-Staatsbosbeheer omvat 9 natuurgebieden met evenzoveel buitencentra. Men wilde alle buitencentra dezelfde uitstraling en uniformiteit geven. Alle centra dragen de naam van de bijbehorende natuurgebieden en dus zo ook de Grote Peel met al zijn verdeelde ”Pelen”.

-Jan van Hulsen had een aantal vragen over de waterstand in de Peel en waarom men met bepaalde projecten gestopt is. Antwoord van Piet luidde dat Staatsbosbeheer vond dat de projecten niet voldeden aan de verwachtingen.

-Ely bedankt de dorpsraad voor de prettige samenwerking en wenst Hedwig een hele fijne tijd toe in de dorpsraad.

-Op de enquête over veiligheid kwam direct na de vergadering nog een opmerking en deze werd door de dorpsraad nog genoteerd en meegenomen bij het invullen van deze enquête.

  1. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering even na 22.00 uur en bedankt iedereen namens de dorpsraad voor hun komst en aandacht.