Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 19 april 2017

Aanwezig: Hedwig Smeets, Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Adrie Schreurs en Wout Verhoef.
Afwezig met kennisgeving Hubert Huijerjans

Om 19.35 uur wordt de vergadering geopend. Er zijn 36 belangstellenden aanwezig.

1. Opening en welkom
Volgens een goede gewoonte begint elke jaarvergadering met koffie/thee en een lekker stukje vlaai. Door middel van een PowerPointpresentatie kan iedereen meelezen. De voorzitter heet allen welkom en vraagt of er bezwaar is tegen het voeren van het dialect tijdens de vergadering. Mits er niet te snel gesproken gaat worden lukt het ieder om de vergadering in het dialect te volgen. Speciaal welkom aan de nieuwe inwoners.
De agenda zoals verspreid wordt goedgekeurd.
Op tafels liggen schrijfblokjes met oude logo. Deze mogen door aanwezigen meegenomen worden.

2. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van 2016. Deze worden door de vergadering goedgekeurd.
De notulen zullen, na goedkeuring tijdens de volgende bestuursvergadering op 22 mei, zo spoedig mogelijk verspreid worden.

3. Bestuurswijziging
In juni 2016 is Wout Verhoef wonende aan de Zandstraat toegetreden als bestuurslid. Hij stelt zich even voor en laat weten dat hij met veel plezier in Ospeldijk woont en nu hij met pensioen is, hij zich dienstbaar wil stellen voor de gemeenschap. Wij zijn erg blij met zijn toetreding. Hierbij wordt vermeld dat er altijd nog vacatures open staan om lid te worden van het bestuur.

4. Jaarverslag 2016
Eric leest het jaarverslag voor. Hierin staan alle bijeenkomsten/vergaderingen en activiteiten vermeld die door het bestuur zijn bij gewoond of georganiseerd. Het bestuur realiseerde zich pas hoeveel het was nadat het niet meer op 1 A4-tje kon.

Er worden door de voorzitter een aantal gebeurtenissen aangehaald.

 • Het project LIFE+ Groote Peel waarvan iedereen verwachtte dat er overlast zou zijn viel achteraf reuze mee. Vraag van Lowie van der Wallen of de bermplaten voor uitwijk van zandauto’s blijven liggen tot project afgerond is? Els Teeuwen: Project positief verlopen. Opmerkingen nemen we mee in het volgend overleg met Jeroen van Leijsen, project manager.
 • Wijkschouwing van afgelopen jaar heeft geresulteerd in opruimen van vervallen stalletje en plaatsing extra straatlantaarn Nieuwe Baan. Op 17 mei vindt de volgende schouwing plaats met een witte voetjes actie. Politie legt in woningen, tuinhuisjes ed waar makkelijk binnen te komen is, witte voetjes neer. Dit als waarschuwing, het had zomaar een indringer kunnen zijn.
 • Het project Samentuin is gestart aan de Nieuwe Baan op het speelveldje. Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen dit kan altijd nog. Meld je aan bij de Dorpsraad leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bel Petra Verdonschot 0495-641753.
  De Samentuin is echter geen pluktuin! Wie meewerkt mag ook mee oogsten.
  Het nieuwe logo is ook een aanwinst.

5. Presentatie festival “Mijl op Zeven” door Vincent van de Berg en Rob Verscharen
Vincent en Rob wonen beide aan de Anselberg en delen een grote passie namelijk muziek. Vanuit deze passie organiseren zij samen met nog 2 anderen voor het eerst het ” probeer” festival “ Mijl op Zeven” in de weide achter het buitencentrum “de Pelen” op 25 mei Hemelvaartsdag van 15.00-23.59 uur. Met veel enthousiasme vertellen ze in het kort hoe dit tot stand is gekomen, welke bands er gaan optreden en welk genre ze ten gehoor gaan brengen. Verder vragen ze om zo snel mogelijk een kaartje te kopen. Er is maar plaats voor 200 personen. Ze doen tevens een oproep voor vrijwilligers om mee te helpen op te bouwen en af te breken. Men kan zich opgeven via mail: rudybouten@gmail.com

6. Pauze
Iedereen mag op kosten van de Dorpsraad een drankje nemen. En er wordt volop gekletst.

7. Jaaractie plan 2017
De voorzitter leest voor wat er het komende jaar staat te gebeuren.
Opsomming van voornaamste acties:

 • Wijkschouw op 17 mei. Ieder mag onveilige/ongewenste situatie s doorgeven aan Dorpsraad.
 • BuurtWhatsApp wordt onder aandacht gehouden, aanmeldformulier is verspreid.
 • Aanmeld formulier vrijwilligers voor het meedoen aan activiteiten en cursussen.
 • Snelheid Moostdijk verlagen.
 • Excursie LIFE+ Groote Peel in juni.
 • Nieuwjaarsreceptie.
 • 10 juni opruimactie zwerfafval.

Dit is een kleine greep uit het geheel.

8. Presentatie “Hartslag van Nederweert” door Paulien van Mierlo en Antoine Heekers
Paulien en Antoine houden een vurige presentatie over het belang van de hulpverlening met gebruik van AED. Een stukje geschiedenis, een persoonlijke noot over het waarom deelnemen aan de stichting en hoe een melding in zijn werk gaat. De cijfers over vrijwilligers laten zien dat in de gemeente Nederweert veel vrijwilligers zijn maar dit kunnen er nooit genoeg zijn! Alle informatie is terug te lezen op de website //www.hartslagvoornederweert.nl

9. Rondvraag

 • Lowie van der Wallen: Langs Meijelsedijk groot verkoopbord van de gemeente waait om door slechte houten staanders. Melding kan gedaan worden via gemeentelijke website, onder het kopje: melding, vraag of tip, daarna: melding openbare ruimte. Alle ‘kleine’ mankementen van openbare ruimte kan via deze site.
 • Bereik van mobiele telefonie is sinds 2 jaar niet heel veel veranderd, dus nog steeds slecht. Wordt hier nog iets mee gedaan? Het is 2 jaar geleden dat Dhr Stralendorf van de KPN aanwezig was op de jaarvergadering. Hij heeft toegezegd dat binnen 3 jaar het ‘fine tunen’ in alle kleine kernen in Nederland (400) klaar zou zijn. Dorpsraad gaat een herinnering brief sturen met vraag hoe de stand nu is. Wordt nog terug gekoppeld.
 • Jolanda Maas heeft buitenlandse meneer aan de deur gehad maar vertrouwde het niet en opende ook geen deur.
 • Dhr Willems(nieuwe bewoner) vroeg zich af ivm BuurtWhatsApp of hier veel gebeurt. Er wordt wel veel opgemerkt en waarschijnlijk (hopelijk)is het daardoor dat hier niet echt veel mis is qua veiligheid.
 • Rieky Steenssens: Tot hoever wordt zwerfafval opgeruimd op 10 juni? De actie begint om 10.00 uur vanuit het Thomashuis. Materiaal wordt uitgedeeld en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Hoever er opgeruimd wordt qua afstand ligt aan het aantal deelnemers. Als er veel mensen meedoen kunnen er veel straten opgeruimd worden.
 • Op het vrijwilligersformulier wat iedereen heeft gekregen staat een cursus IPad/ cursus internet op. Wat bedoelt de Dorpsraad hiermee? Als er aanvragen zijn om een cursus ‘IPad voor beginners/gevorderden’ te starten dan organiseren we dat. Zo ook ‘omgaan met internet’ willen we opzetten mocht hier vraag naar zijn.
 • Huub Stienen: In gemeente Weert zijn er fruitbomen uitgedeeld doet de gemeente Nederweert dit ook? Wordt na gevraagd. Er bleek dat er van de uitgereikte fruitbomen in Weert niet veel bomen aansloegen wat de groei betrof. De gemeente Nederweert heeft mede daarom dan ook besloten om dit initiatief niet te volgen en wellicht op een andere manier fruitbomen in Ospeldijk te planten. Een mogelijkheid zou zijn in de nabijheid van de Samentuin.
 • Langs rand van de Peel komen nogal wat wilde varkens voor, wordt hier vanuit de gemeente ook nog iets aan gedaan? Wordt na gevraagd.
 • Van de gemeente uit wordt m.b.t. de aanwezigheid van wild geen actie ondernomen. Want behalve in de omgeving Ospeldijk zit er op veel plaatsen in de gemeente wild wat op enig moment gevaar kan opleveren voor het verkeer. De gebieden waar wild voorkomt zijn legio, terwijl het aantal maatregelen beperkt is en nooit garantie geven.
 • Els Teeuwen: Koningsmarkt op 27 april begint om 10.00 uur bij het Thomashuis. Gratis entree. Vele leuke activiteiten en gezelligheid. De winst van die dag gaat naar de schutterij St. Odilia.
 • Wim Janssen: Bedankt bij voorbaat al de organisatie van de Koningsmarkt Thomashuis voor de sponsoring.
 • Op 27 aug is het schuttersfeest in Ospeldijk, vraag is of er nog vrijwilligers zijn die zich dat weekend in willen zetten voor de schutterij. Het zou heel mooi zij als er vele handen kwamen helpen. Svp aanmelden via schutterij mail: donkers_inge89@hotmail.com
 • Martin van Cranenbroek: Hoe is de stand van zaken wat betreft de glasvezel? Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De intentie verklaring is door betrokken partijen getekend dus gaan we ervan uit dat er glasvezel aangelegd gaat worden maar wanneer is inderdaad de vraag. Zodra hier iets over bekend wordt laten we het via website/Facebook weten. Op 9 april 2018 wordt in het gemeenschapshuis Haazehoof,Aerthijsplein 3 Ospel een infoavond gehouden glasvezel. Voor de inwoners van Ospel. Om 19.30 inloop en aanvang 19.45 uur. Ook in Ospeldijk gaan we een dergelijke avond organiseren. De datum hiervoor is nog niet bekend.
 • Noud Nies: kunnen de opstaande randjes langs de Meijelsedijk ter hoogte van de wegversmallingen weer eens wit gemaakt worden zoals het in het begin ook was? Vragen we na. Deze werkzaamheden zijn in juli afgerond.
 • Enkele opmerkingen: De rand van de weg Moostdijk naar de Peel is flink afgebrokkeld. Er is best een hoogte verschil wat gevaarlijk is als je met de fiets langs de weg komt. Is dit op te lossen? De reparatie daarvan is voor de korte termijn gepland.
 • Idee om bij de splitsingen Moostdijk/Meijelsedijk en splitsing Anselberg/Meijelsedijk een stopbord te zetten? Auto’s rijden als gekken op de fietspaden af. Met een stopbord wordt men gedwongen om stil te staan alvorens de weg op te vliegen. In principe zou dat ook een oplossing kunnen zijn. Echter, de praktijk wijst (helaas) steeds maar weer uit dat een dergelijke actie weinig tot geen effect heeft. De opmerkingen die qua veiligheid zijn gemaakt nemen we mee naar de wijkschouwing.

10.Sluiting
22..00 uur. De voorzitter bedankt Schutterij St. Odilia (Wim en Mia Janssen)voor de warme ontvangst en het verzorgen van de drankjes.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en de aandacht.
Het bestuur van de Dorpsraad Ospeldijk wenst iedereen een goed thuiskomen.