Notulen jaarvergadering 2018

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 18-4-2018

Aanwezig: Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Hubert Huijerjans, Adrie Schreurs, Eugene Pellis, Linda Zuurbier, Wout Verhoef, Hedwig Smeets.

1. Opening en welkom.
Volgens een goede gewoonte wordt de jaarvergadering gestart met koffie/thee en Limburgse vlaai. Iedereen kan alles meelezen met de Powerpoint presentatie.
Welkom door de voorzitter Petra, ze vraagt of iedereen het goed vindt om de vergadering te leiden in het dialect. (Er zijn 25 personen en 8 bestuursleden aanwezig, een mooie opkomst).  In het bijzonder welkom aan Iris van de Ven, regisseur Leefbaarheid van de gemeente Nederweert en de nieuwe inwoners. Iris vraagt of er iemand bezwaar heeft dat er een paar foto’s gemaakt worden om op facebook te zetten. De agenda wordt verspreiden goedgekeurd.

Op de tafels liggen schrijfblokjes en pennen met het nieuwe logo, iedereen mag die gebruiken en mee naar huis nemen.

2. Notulen jaarvergadering 19 april 2017
Notulen zijn aangenomen, geen op- of aanmerkingen.

3. jaarverslag 2017
Erik leest het jaarverslag voor.

4. Afkoppel plan door wethouder Coumans en Dhr. Jac. Broens.
Presentatie wordt doorgestuurd. Afkoppelen betekent dat je het regenwater laat bezinken in je eigen tuin. Er is een subsidieregeling voor het afkoppelen van de riolering. Door extreme regenbuien heb je last van water overlast. Zie voor meer informatie: www.waterklaar.nl of info@nederweert.nl.

5. Pauze met een consumptie, aangeboden door de Dorpsraad

6. Presentatie “Hartslag voor Nederweert” door Paulien van Mierlo en Antoine Heekers.

In elke gemeente hangt een of meerdere AED’s. In 2007 is Hart voor Nederweert gestart. In totaal zijn er toen 12 geplaatst in de dorpskernen door de gemeente. Na 10 jaar moeten ze vervangen worden. Stichting heeft het overgenomen van de gemeente in 2012/2013. Er zijn 26 AED’s extra geplaatst, nu in totaal dus 38 AED’s.
Eigenaarschap als je die samen met je buurt gekocht hebt. In Ospeldijk hangt nu 1 AED en er moet 1AED bij, ze moeten centraal hangen tussen de hulpverleners. Belangrijk dat het buitengebied ook een AED heeft want elke minuut telt. Stichting blijft het onderhoud doen maar de gemeenschap moet samen een nieuwe AED aanschaffen, is de bedoeling. Een AED kost ongeveer 1890 euro, dat is per gezin
16,43 euro , 1,80 per jaar. Er is een folder gemaakt voor Ospeldijk, de pilot kern, daarna 5 andere kernen van Nederweert. Iedereen kan geld storten, de Dorpsraad stort 100 euro. Petra gaat met hulpverleners in gesprek, hoe we dit gaan aanpakken.

7. Jaaractieplan 2018

  • Hartslag voor Nederweert.
  • Hondenpoep overlast. Lastig als je het gras langs de weg moet maaien. Hondenpoep opruimen in plastic zakje en in de prullenbak gooien bij de bushalte of speeltuin. In gesprek gaan bij de hondenschool, aan de overkant laten veel mensen de hond nog even uit voor de les.

8. Bestuurswijziging

Erik van Hulsen (secretariaat) gaat stoppen na 8 jaar en Petra Verdonschot (voorzitter) na 12 jaar. Vanaf augustus 2017 zijn Eugene Pellis en Linda Zuurbier toegetreden tot het bestuur. Petra geeft haar taak over aan Hubert Huijerjans en Erik heeft het al doorgegeven aan Hedwig Smeets.

Ze worden bedankt met een bloemetje en een cadeaubon en we hopen dat ze nog vaak te zien zijn op de jaarvergadering en inloop halfuurtje.

9. Rondvraag
Ambassadeur Erwin Pijnenburg gaat over de glasvezel buitengebied. Als er 50% wordt gehaald dan kan er glasvezel komen in het buitengebied, er is nu geen snelle verbinding. Kernen hebben Ziggo aansluiting en hebben geen glasvezel nodig. Buitengebied heeft geen alternatief. Er is nu alleen voor buitengebied gekozen. Er komt een aparte avond over Glasvezel Buitenaf in Ospeldijk.

Caroline vraagt zich af wat er gedaan wordt aan de snelheid op de Meijelsedijk. Komen er snelheidsbeperkende maatregelingen? Er staat nu wel een snelheidsindicator maar heel vroeg en laat wordt er veel te snel gereden, dan moeten ze controleren! Petra geeft het door aan de politie.

Op de Ontginningsdijk staan soms vrachtwagens bij Bert Cuijpers met laden, het is een smalle weg dan kun je er bijna niet door.

10. Sluiting
We sluiten de vergadering om 22.25 uur