Notulen jaarvergadering 2020

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 10-01-2020

In totaal waren er 42 personen aanwezig.

Om 19.50 uur heette Hubert iedereen van harte welkom.

Nieuw bestuurslid Rob Daelmans stelt zich voor.

Hubert vertelt over het mobiliteitsplan en over het fiets- voetpad vanuit Ospeldijk naar de Groote Peel. We zijn hier al lange tijd mee bezig met verschillende partijen. We hopen dat dit realiteit gaat worden.

Wijkschouw gehad, ook bewoners mochten aansluiten. Gesproken over de snelheid op de Meijelsedijk. Deze weg is niet ingericht als een 50 km weg dus daar moeten aanpassingen komen, alleen controle heeft weinig zin.

De straatverlichting op de Meijelsedijk tussen Ospeldijk en Ospel is dit jaar ook ter sprake geweest en naar gekeken. Er zijn nu twee opties, de foto’s liggen op tafel en een ieder kan een stem uitbrengen. De meeste aanwezigen kiezen voor de optie van een lantaarnpaal met zij – armatuur op het fietspad. We willen ook graag 4 lantaarnpalen meer op de donkere stukken.

Rob vertelt over de veiligheid en leefbaarheid van Ospeldijk. Met de wijkschouw is er gesproken over correcties die aangebracht kunnen worden. Er worden vrijwilligers gevraagd om 3 x per jaar een ronde te doen en problemen te signaleren  in de wijk zoals losse stoeptegels, afval, e.d. Neem dan contact op met het bestuur. Je kunt individueel ook rechtstreeks met de gemeente contact opnemen via internet, website van de gemeente op openbare ruimte.

We willen het voorstel doen om op de 4 zuilen van de vroegere kerk  iets van een ornament/ feestverlichting te maken of eventueel bloembakken te plaatsen. Deze grond is van de gemeente. Iedereen mag meedenken, misschien moeten we wel denken aan een eigen bijdrage.

Vraag uit het publiek hoe het zit met het mobiliteitsplan en wanneer we daar meer van horen. Het overleg is 14 januari dan komt er een terugkoppeling, een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn. In februari komt het in de Raad. Henk Cuijpers vertelt dat het verdeeld is in ABCD. Prioriteit A is zo snel mogelijk, B gaat om voldoende middelen, C en D minder prioriteit. Onderdeel bestaat uit 8 projecten.

Wout vertelt dat er nu 3 AED’s gerealiseerd zijn, 1 bij de bakker, 1 bij het Thomashuis en 1bij Welten (zelf aangeschaft). Bij het Thomashuis is het kleine poortje dicht maar niet op slot.

Pluktuin Zandstraat wordt dit jaar weer ingezaaid. Er kan nog niet gebouwd worden terwijl er wel iemand interesse heeft in de grond. Vrijwilligers gevraagd om de pluktuin te onderhouden, zaaien, onkruid plukken, e.d. Wout maait het gras.

Snoeien van bomen, voordat de blaadjes  aan de bomen komen wordt alles gesnoeid in het hele dorp.

Stuk plantsoen in de Zandstraat groeit niets. Wordt nu bemest en we hopen dat er iets gaat groeien.

Eugene heeft 4 aandachtsgebieden. De glasvezel komt er.

Windmolens, Eugene zit in de klankbordgroep.

Adressenbestand, graag nieuwe mailadressen doorgeven. Eugene verstuurt alle mails. Tip: neem hotmail of gmail te nemen.

Buurtwhatsapp beheerder samen met Hubert. Aanmelden kan nog steeds.

Adrie Alle Dorpsraden willen digitale infoborden. In Ospel gaan ze met een pilot starten. Alle verenigingen kunnen er meldingen van activiteiten opzetten. Belangrijk dat we er gebruik van maken zodat de gemeente ziet dat het nut heeft.

Afgelopen jaar meegedaan met de Rabobank actie en dat leverde € 179,78 op dat is geschonken aan de Kerstmarkt van Ospeldijk voor de verlichting en nieuwe tenten. Volgend jaar willen we iets bij de klokkentoren dus laat je stem niet verloren gaan.

Linda We willen graag nieuwe bewoners verwelkomen. Elke 1e maandag van de maand houden we een inloop halfuurtje en daar nodigen we ze uit. Wel even aanmelden zodat we voor een bloemetje kunnen zorgen.

Hedwig Activiteiten die jaarlijks terug komen en wat eenmalig is.

Op zaterdag 21 maart is het weer Opschoondag. Graag vrijwilligers die mee willen helpen om het dorp weer afval vrij te maken. We starten bij het Thomashuis, er wordt gezorgd voor koffie en iets lekkers. Alle materialen voor het afval opruimen is aanwezig. Uitnodiging volgt maar noteer vast de datum.

Burendag is op de laatste zaterdag van september. Afgelopen niet zo’n geweldig weer en een geringe opkomst. We hopen dit jaar meer bewoners te mogen begroeten.

College-tour gehad met burgemeester en wethouders en inwoners. Goed bezocht. Enquête over het mobiliteitsplan op hetzelfde moment.

Dit jaar wordt iedereen uitgenodigd voor een ontbijt/lunch met de burgemeester, datum volgt.

Dit jaar start een eetpunt bij de Meule voor mensen onder de 65 jaar. Meer info volgt.

Elke donderdag van 14.00-16.00 uur “Open Inloop Ospel” bij het “Stad Hoes “ in Ospel. De opening op donderdag 16 januari.

Er volgt een korte pauze met koffie.

Rabobank presentatie door Harm Schijven, financieel adviseur

Ze willen een financieel gezond leven voor iedereen.

Er kan een mobiele adviseur bij u aan huis komen voor al uw vragen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Toename financieel misbruik bij ouderen.

De financieel adviseur heeft ook zitting in Weert, Nederweert en Ospel.

Kijk op www.ikwoonleefzorg.nl voor senioren en mantelzorgers.

De geldautomaten veranderen, ook in Ospel. Alle banken werken samen. Er verdwijnen steeds meer kantoren. De mogelijkheid bestaat ook om geld te bestellen en dat ze dat aan huis brengen.

Vraag uit het publiek;  Waarom moeten verenigingen en stichtingen zoveel onkosten betalen aan de bank? Stichtingen en verenigingen kunnen korting krijgen bij de Rabobank.

Afgelopen jaar is de Club Support niet vlekkeloos verlopen en dat is jammer. We hopen dat het in 2020 goed gaat.

Tip vanuit het publiek:

* Jaarplanning met data alvast doorgeven en daarna info volgt per activiteit.

Rondvraag (vergeten).
De Dorpsraad gaat er vanuit dat iedereen wel de mogelijkheid heeft gehad om vragen te stellen.