Notulen

Notulen jaarvergaderingen

Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de jaarvergadering worden zo volledig mogelijk genoteerd en ter beschikking gesteld voor de inwoners van Ospeldijk.

Bekijk de notulen van de jaarvergaderingen Dorpsraad Ospeldijk