Omgevingsfonds Windmolens

Dat er in Ospeldijk windmolens staan is iedereen wel bekend en dat er een omgevingsfonds is waaruit jaarlijks meer dan € 40.000,00 beschikbaar komt weet iedereen in Ospeldijk.

Afgelopen jaar was dat budget € 43.000,00 

Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en
initiatieven op het gebied van:

  • leefbaarheid
  • duurzaamheid
  • energiebesparing
  • duurzame energie
  • sociale samenhang

Onlangs is de commissie samengesteld die voorstellen en ideeën zal afwegen tegen de gestelde criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en die aan de hand daarvan zal beoordelen of de aanvraag zal worden toegewezen. 

Tot nu toe zijn er weinig voorstellen of ideeën uit Ospeldijk voortgekomen. 

Met deze mail willen we u uitnodigen om na te denken over verbeteringen van onze omgeving en ons dorp.

Denk niet te gauw “dat kan niet” of “dat doen ze toch niet”, het fonds ís ervoor, voor ons en ons dorp. 

Durf te dromen, elke zin die begint met “eigenlijk zouden ze hier…” is wellicht een idee dat werkelijkheid kan worden.  

De aanvraag hoeft niet aan alle voorwaarden te voldoen maar is een
richtlijn 
om te helpen hoe erover na te denken.