Project LIFE+

Op zondag 27 november is er een excursie georganiseerd door de  provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Ospeldijk. De deelname bedroeg ongeveer 40 personen.

Er werden twee groepen gevormd, de ene ging met Jeroen van Leijsen mee ( provincie Noord-Brabant en projectleider LIFE+ Groote Peel)  en de andere groep werd geleid door Hans Levels en Mirjam Wouters (beide zijn boswachters).

img-20161129-wa0013

Er werd o.a. uitleg gegeven over het effect van de grote wallen, deze bestaan uit leemgrond wat veel water vasthoudt. 

Op de foto’s staan de twee tussenliggende paden, die een van die zogenaamde bekkens vormen. In de peel komen ongeveer 22 van zulke bekkens, die uiteraard ook tot doel hebben het water langer vast te houden.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog een discussie gaande of de lange, brede wallen gele zand bedekt gaan worden met zwarte zand.

Als dit zwarte zand van een andere locatie als de Groote Peel is bevat deze nl allemaal zaden van  andere soorten planten, struiken en bomen dan diegene die normaliter in de Peel voorkomen. Dat wil men niet. Wat er nu echter wel gebeurd door de regen is ook zichtbaar op de foto’s, nl dat de randen van de wallen weggespoeld worden.

Momenteel is er langs de wallen, waar in de toekomst door Staatsbosbeheer met landbouwvoertuigen gereden gaat worden om de paden bij te houden, een soort worteldoek geplaatst om de randen enigszins bijeen te houden. Maar ook dit getuigt niet van schoonheid.

Door het bedekken van de wallen met zwarte zand gaan er planten en grassen op deze wallen groeien en door de wortels hiervan wordt alles op zijn plaats gehouden. Als de wallen zwart zijn vallen ze ook minder op in het landschap.

project-life-pieter

Er groeit in de bekkens nogal wat veenmos

zie foto: dit houdt ook veel water vast en vormt de basis van het te vormen hoogveen.

csc_0278

Op onderstaande foto staat het opgehoogde pad op de Mussenbaan.

In 2017 zal hier een fietspad aangelegd gaan worden zodat het in de toekomst mogelijk wordt om een rondje langs de Peel te fietsen.

dsc_0251

Aan het eind van deze wandeling werden we getrakteerd op een kop koffie met vlaai door de provincie Noord-Brabant, met als toetje de tweede kop geschonken door Els en Bill Geenen van de Peelkiosk, Waarvoor dank.

Het was erg interessant en verhelderend  om deel te nemen aan deze excursie en het idee is om over een half jaar nogmaals zo’n excursie te organiseren zodat het verloop van dit project duidelijk wordt.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn laat het ons vooral weten:  leden@dorpsraad-ospeldijk.nl  . Wij gaan proberen antwoorden te vinden en koppelen dit terug.

Tevens is het mogelijk om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief betreffende  het Project LIFE+ Groote Peel.   Aanmelding op de nieuwsbrief kan hier


Excursie Groote Peel zondag 27 november

Beste heer/ mevrouw,
Afgelopen juli zijn de werkzaamheden van het project LIFE+ Groote Peel gestart.  Door kades op te hogen en watergangen ondieper te maken, zorgen we ervoor dat er genoeg water in de Peel blijft, zodat het hoogveen zich kan herstellen.

Graag nodig ik u als buurtbewoner uit voor een excursie op zondag 27 november van 11:00-12:30 uur vanaf het Buitencentrum.
Tijdens de excursie zal ik u meer vertellen over de noodzaak, de aanpak van het project en de resultaten tot nu toe.

Graag uiterlijk vrijdag 19 november aanmelden bij leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Leijsen

| Omgevingsmanager Peelvenen | Cluster Natuur, Water en Milieu | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC ‘s-Hertogenbosch | www.peelvenen.nl | JvLeijsen@brabant.nl | @Peelvenen | 073 681 2482 | 06 183 033 52