Samentuin Ospeldijk

Op het stukje grond op het speelveldje aan de Nieuwe Baan ligt de Samentuin Ospeldijk.
We zoeken nog nieuwe deelnemers voor de Samentuin voor het nieuwe seizoen in het voorjaar.
Mocht je interesse hebben om nu al in te stappen, ben je uiteraard van harte welkom.

We hebben nog wat herfst-wintergroenten staan en er zijn nog een paar werkzaamheden te
verrichten, zodat we in het voorjaar een mooie start kunnen maken.
We hebben nog zaadgoed liggen en met nog wat extra pootgoed kunnen we in maart/april van start
gaan met het nieuwe seizoen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar wensen van de deelnemers en
eventueel nieuw zaadgoed gekocht. Een paar mensen zijn verantwoordelijk voor de inkoop van het
pootgoed en gezamenlijk gaan we de boel zaaien en poten. Dit zal het meeste in april/mei gedaan
worden. De rest van het seizoen bestaan de werkzaamheden uit het onkruidvrij houden en
bewateren van de tuin.

Het is heel mooi om te ervaren hoe gezellig en gemoedelijk de samenwerking verloopt. Als dadelijk
de eerste groenten hun kop boven de grond uitsteken dan geeft dat een enorme voldoening. Ook
hebben we een mooie strook om de tuin voor het aantrekken van insecten. Letterlijk en figuurlijk
‘leeft’ de Samentuin in Ospeldijk.

Dus meld je aan en kom bij de Samentuin Ospeldijk. Het is gezellig, je bent lekker bezig in en met de natuur, het is heel leerzaam voor jezelf, maar ook voor je (klein)kinderen en bovendien oogst je het hele jaar door verse, onbespoten groenten.

Het voordeel is ook dat je er niet alleen voor staat. Door samen te werken, verlicht je de  werkzaamheden. Dan zijn we met z’n allen toch goed bezig! Tegen een kleine financiële bijdrage voor het eventuele nog aan te kopen zaaden pootgoed en een investering van af en toe (samen)werken in je eigen groentetuin, ben je van harte welkom om mee te doen.

Ben je geïnteresseerd en wil je nog wat meer informatie of je opgeven?
Stuur een mail naar: samentuinospeldijk@outlook.com.