Home – Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

De dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp te behartigen.

Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Het spreekt voor zich dat de dorpsraad te maken heeft met een groot aantal partners. In willekeurige volgorde gaat het o.a. om de gemeente, burgers en verenigingen en instellingen uit het dorp of de kern (of daarbuiten).

De dorpsraad houdt zich o.m. bezig met de volgende onderwerpen: sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, werken, relatie tussen burger en overheid.

De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per maand bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats bij ‘t Thomashuis aan de Moostdijk.  De inwoners van Ospeldijk zijn van harte welkom bij het ‘inloop half-uurtje’ voor elke vergadering om vragen te stellen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina: Dorpsraad Ospeldijk

Leden

Onze bestuursleden

Hubert Huijerjans
Voorzitter
Eugène Pellis
Vice-voorzitter
Hedwig Smeets
Secretariaat
Adrie Schreurs
Penningmeester
Wout Verhoef
Algemeen lid
Linda Zuurbier
Algemeen lid
Rob Dahlmans
Algemeen lid

Wilt u ons komen versterken?

Er staan nog vacatures open.  Wilt u graag de dorpsraad van Ospeldijk komen versterken, dan vernemen wij dit graag.

Stuur dan een bericht naar:

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Contact

Wij als dorpsraad Ospeldijk komen graag met u, als inwoner van Ospeldijk, in contact.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons horen en stuur ons een bericht.

leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Zie ook onze facebookpagina:

Dorpsraad Ospeldijk