Kraanvogel Informatieavond Staatsbosbeheer

Gezamenlijk met provincies neemt Staatsbosbeheer het initiatief om de omgeving meer te vertellen over de komst van de kraanvogel. Het gaat goed met het gebied, en daar zijn we heel blij mee. Het hoogveengebied leent zich voor vestiging van de kraanvogel. Dat deze typische vogel van het hoogveen hier blijft in de zomer, zijn we trots op. De kraanvogel is een beschermde broedvogel die pas sinds 2001 weer in Nederland voorkomt. Het aantal is klein maar groeit gestaag, onder andere in het Fochtelooerveen. We willen graag met jullie stilstaan hoe bijzonder dit fenomeen is. We hebben een kraanvogelexpert bereid gevonden om hier meer over vertellen. Ook de provincies zijn blij met deze ontwikkeling en vertellen hier 18 en 23 april graag meer over.

  • De Kraanvogel informatieavond in Helenaveen zal plaatsvinden op 18 april om 19:30u in de Gouden Helm te Helenaveen over de Mariapeel en Deurnsche Peel.
  • De Kraanvogel informatieavond in Meijel vindt plaats op 23 april om 19:30u in De Heere van Meijel over de Groote Peel.

6de Koningsplein bij Thomashuis Ospeldijk ‘t Kienhout

Wederom organiseren we het Koningsplein in Ospeldijk. 27 April toveren we het Thomashuis Ospeldijk om naar een gezellige Koningsmarkt en speelpaleis met als hoogte punt het kratten stapelen.

Ook dit jaar wederom aanwezig “DE KLOS”. Diverse gratis spellen Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. De opbrengst van deze verkoop en de opbrengst van de loterij gaan naar
projecten vanuit onze gemeenschap Ospeldijk.

Ook onze eigen DJ PIET is weer aanwezig voor de gezellige muziek.

Net als vorig jaar is er de gelegenheid om een plaatsje te reserveren om je eigen gemaakte/niet meer gebruikte spulletjes te verkopen op de vrijmarkt.

Aanmelden voor de vrijmarkt op het Koningsplein kan tot 20 April 2019 via het mail adres:
koningsplein.ospeldijk@gmail.com.

Wees er snel bij, want vol is vol.

Meer informatie volgt via de plaatselijke websites.

TOT 27 APRIL!

Informatieavond AED

Enkele maanden geleden is de Dorpsraad-Ospeldijk gestart met een crowdfundingsactie voor de aanschaf van een nieuwe AED. Dit ter vervanging van de oude AED. Een AED gaat gemiddeld 8 tot 10 jaar mee en moet dan vervangen worden. Wanneer er genoeg geld over gemaakt zou worden dan zou er een tweede AED aangeschaft kunnen worden om zo ook het buitengebied ‘Hartveiliger’ te maken.

Donatie
Inmiddels heeft de firma Welten een AED gekocht en aangesloten bij het landelijk netwerk HartslagNu. De oude AED is vervangen en er is nóg een extra AED gekocht.
Dankzij de inzet van de Dorpsraad-Ospeldijk, de kerstmarkt bij het Thomashuis en velen inwoners van Ospeldijk, is er een bedrag van € 3980 gedoneerd en heeft Ospeldijk nu drie AED’s. De derde AED is op een strategisch (dwz gemakkelijk te bereiken en betere spreiding) opgehangen bij Vakantiehuis “De Meule

Nu is het natuurlijk zaak om de nodige vrijwilligers op te leiden zodat er genoeg mensen zijn die er mee weten om te gaan.

Dinsdag 16 april is er een informatieavond voor belangstellenden in De Pinnenhof te Nederweert. Aanvang 19.30

 

CollegeTour

  • Woont u graag in Ospeldijk maar ziet u toch mogelijkheden tot verbetering?
  • Kent u Ospeldijk tot in den treure en hebt u
    vragen voor onze gemeenteraad?
  • Hebt u op- of aanmerkingen over veiligheid,
    welbevinden of de toekomst van Ospeldijk?

Zaterdag
11 mei 2019

Organiseert de dorpsraad een

CollegeTour Ospeldijk

Die dag zijn Burgemeester Henk Evers, drie wethouders en
enkele raadsleden te gast in Ospeldijk.

Na een wandeltocht met B&W langs Thomashuis,
Samentuin en Pluktuin bent u vanaf 11.00 van harte uitgenodigd in het clubhuis
van de schutterij aan de Zwarteboordweg en is er een mogelijkheid tot een open
gesprek met B&W onder genot van koffie en luxe broodjes voor alle aanwezigen.

Wilt u graag deelnemen, hebt u vragen of opmerkingen, of
vindt u het gewoon leuk en gezellig om erbij te zijn stuur dan uiterlijk 4 mei
een mailtje naar leden@dorpsraad-ospeldijk.nl en meldt u aan.

Natuurlijk kunt u uw vragen ook via mail doorgeven aan de
dorpsraad die dat dan graag voor u verwoordt. Stuur dan uw vraag naar ons
mailadres.

Samentuin Ospeldijk Samen Tuinen

Het voorjaar komt eraan en daarmee wordt het startsein gegeven voor de werkzaamheden in de Samentuin Ospeldijk.

De restanten van de winteroogst worden geruimd en aan de
kippen gevoerd. Op het mooie stukje grond op het speelveldje aan de Nieuwe Baan
wordt de compost verdeeld  en in de
komende dagen in de grond gefreesd.

Voor het maken van een tuin/pootplan hebben we al een
gezellig koffie uurtje bij elkaar gezeten met de deelnemers en ieder heeft
zijn/haar voorkeur uit kunnen spreken over de gewenste groenten.

Een paar mensen zijn verantwoordelijk voor de inkoop van
het zaai en pootgoed en gezamenlijk gaan we aan de hand van het tuin/pootplan
de boel zaaien en poten.

Het is weer heel mooi om te ervaren hoe gezellig en
gemoedelijk de samenwerking verloopt.

Als dadelijk de eerste groenten hun kopje boven de zwarte
grond uitsteken dan geeft dat een enorme voldoening.

Ook door voorbijgangers, zowel volwassenen als ook
kinderen wordt de Samentuin opgemerkt en krijgen we vele gevraagde en
ongevraagde adviezen.

We hopen dit jaar met de bloemen die her en der gaan
bloeien weer bijen en andere insecten te trekken zodat ook het bijen/insecten
hotel weer gaat zoemen.

Letterlijk en figuurlijk ‘leeft’ de Samentuin in ons
mooie Ospeldijk.

We waren blij verrast met de cheque van € 100,- welke de
Dorpsraad Ospeldijk ons zaterdag kwam overhandigen uit naam van IVN natuur
educatie, project  ‘ groene duim’.
Hiermee kunnen we goede spullen kopen wat ten goede komt van onze Samentuin.
Onder het genot van de vlaai die de Dorpsraad tevens kwam brengen hebben we de
prijs van de ‘groene duim’ gevierd.

Graag zouden we nog meer mensen willen uitnodigen om deel
te nemen aan onze Samentuin.

Het is gezellig, je bent lekker bezig in en met de
natuur, het is heel leerzaam voor jezelf maar ook voor je(klein) kinderen en
bovendien oogst je het hele jaar door verse onbespoten groenten.

Het voordeel is ook dat je er niet alleen voor staat.
Door samen te werken verlicht je de werkzaamheden. Dan zijn we met z’n allen
toch echt goed bezig!

Ben je geïnteresseerd, wil je elke week een uurtje in je
eigen groentetuin werken?

Wil je nog wat meer informatie of geef je je direct op?

Dat kan bij de Dorpsraad Ospeldijk. Stuur een mail naar: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Of bel met Petra Verdonschot 0495-641753 mail: petra.verdonschot@upcmail.nl

Kom je ook? We verwelkomen je graag!

Uitnodiging landelijke OPSCHOONDAG 23 maart as.

Lege blikjes frisdrank, snoeppapiertjes en soms zelfs het afval na een weekend hard klussen. Het ligt op straat, de groene omgeving en in de berm.

Het is niet alleen een doorn in het oog voor de inwoners van Ospeldijk, maar al dat zwerfafval is geen fraai visitekaartje voor de bezoekers die ons dorp jaarlijks trekt.

Ook dit jaar nodigen we u van harte uit om mee te helpen met de landelijke opschoondag.

Net als vorig jaar wordt deze activiteit gecombineerd met het aanpakken en dus het inzaaien van de pluktuin.

23 Maart om 10.00 uur is de ontvangst met koffie en vlaai in het Thomashuis.

De afsluiting om 12.30 uur, ook in het Thomashuis, is dit jaar met soep en broodjes.

Ospeldijk ‘Hartveiliger’ met nieuwe extra AED’s

Enkele maanden geleden is de dorspraad van Ospeldijk gestart met een crowdfundingsactie voor de aanschaf van een nieuwe AED.

Dit ter vervanging van de oude AED. Een AED gaat gemiddeld 8 tot 10 jaar mee en moet dan vervangen worden.

Wanneer er genoeg geld over gemaakt zou worden dan zou er een tweede AED aangeschaft kunnen worden om zo ook het buitengebied ‘Hartveiliger’ te maken.

Inmiddels heeft de firma Welten een AED gekocht en aangesloten bij het landelijk netwerk HartslagNu. De oude AED is vervangen ener is nog een extra AED gekocht. 

Dankzij de inzet van de Dorpsraaad, de kerstmarkt bij het Thomashuis en velen inwoners van Ospeldijk, is er een bedrag van € 3980 gedoneerd en heeft Ospeldijk nu 3 AED’s

De derde AED is op een strategisch (dwz gemakkelijk te bereiken en betere spreiding) opgehangen bij Vakantiehuis “De Meule”

Stichting Hartslag voor Nederweert is nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers.

Interesse??

Kijk dan op de site www.hartslagvoornederweert.nlen kom naar de informatieavond op dinsdag 16 april.

Binnen afzienbare tijd zal Leveroy het stokje over nemen en geld in gaan zamelen om de AED te vervangen en mogelijk een extra AED te kopen.

Ook zij zullen hulp krijgen van stichting Hartslag voor Nederweert middels advies en flyers.

Doe mee voor een AED

Een hartstilstand kan iedereen overeenkomen, u, uw ouders en zelfs uw
kind.

Ospeldijk heeft meerder vrijwilligers die na een oproep samenwerken om
zo snel mogelijk zowel naar de plaats van het ongeluk te gaan alsook om
de AED op te halen.

Die AED moet binnen 6 minuten ter plaatse zijn
daarom heeft Hartslag voor Nederweert geadviseerd om in Ospeldijk twee
AED’s te plaatsen.

Kosten daarvoor ligt rond de € 3800,00 wat neerkomt op € 20,00 per
huishouden.

Daarmee is Ospeldijk voor de komende 10 jaar verzekerd van goed werkende
AEd’s.

Kijkt u alstublieft naar de flyer in de bijlage en help mee.

Namens Dorpsraad Ospeldijk
Eugéne Pellis

Meer info

Nieuwsbrief Project LIFE+Peelvenen

Nieuwsbrief Project LIFE+ Peelvenen Deurnsche Peel – Mariapeel
Nr 7/ September 2017

De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. In het gebied zijn vele sporen van de turfwinning te vinden. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na de turfafgraving in de vorige eeuwen willen we het hoogveen nu herstellen. Het watersysteem moet worden aangepast zodat water langer in het gebied blijft. Tevens is het nodig de trosbosbesstruiken die het gebied overwoekeren te verwijderen. En wel zodanig dat cultuurhistorische waarden zo min mogelijk worden aangetast en wateroverlast in de omgeving wordt voorkomen.
Dit is de zevende nieuwsbrief van het project Peelvenen LIFE+ Deurnsche Peel-Mariapeel. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het project.

Het laatste werkseizoen van het LIFE+ project is gestart. In het voorjaar van 2018 worden de werkzaamheden afgerond.

U kunt ook de website www.peelvenen-in-uitvoering.nl bezoeken voor meer informatie.

Hieronder leest u de voortgang op de verschillende onderdelen van het werk.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

Explosieven
Horster Driehoek
Houtproef
Verwijdering trosbosbes
Recreatief medegebruik
Natuuromvorming in Horster Driehoek en Grauwveen
Interview met slangendeskundigen Domin Dalessi en Peter Keijsers
Thema-excursies in de Mariapeel
Overig Nieuws
Voortgang Recreatie zoneringsplan Peelvenen
Uitvoering kadeherstel Jaagpad fase 2

Explosieven
Voorafgaand aan de inrichtingswerkzaamheden is een deel van het terrein onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven. In het noordelijke deel van de Horster Driehoek zijn in totaal 7 bommen (Duitse Brisantgranaten van 8,8cm), 1 handgranaat (uit Engeland) en 1 klein kaliber munitie gevonden. Deze zijn allen afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat deze explosieven nog ontstekingsmechanismen bevatten, zijn ze door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Op 21 en 31 juli heeft de EOD met behulp van eigen springstof de granaten gecontroleerd laten ontploffen in de zandhopen die op het depot Griendtsveen aan de Kanaalweg tegen de bosrand liggen. Om de schokgolf door de ontploffing te dempen is een gat gegraven en na het aanbrengen van de ladingen is deze afgedekt. De buren waren vooraf geïnformeerd over de op handen zijnde ontploffing. De beide ontploffingen waren nauwelijks hoorbaar.

Klik hier voor een filmpje van de ontploffing.

Horster Driehoek
In de Horster Driehoek is als eerste de begroeiing verwijderd om de nieuwe kades aan te leggen. Daarnaast is de begroeiing gedeeltelijk verwijderd langs de sloten. Zo zijn ze bereikbaar voor de machines om te kunnen werken aan het verondiepen van de sloten.
Door het droge weer tot eind september heeft de aannemer goed door kunnen werken. Het merendeel van de sloten is inmiddels verondiept met de naastliggende grond. Ook is begonnen aan het uitgraven van de locaties waar de nieuwe kades gemaakt worden. Er wordt afgegraven tot op de zandige ondergrond. Dit geeft een stabiele basis voor de nieuwe kade. De venige bovenlaag wordt gebruikt om de kade mee af te werken.
In het gebied middenin de Horster Driehoek zijn langs het werkpad faunaschermen geplaatst. Zo kunnen amfibieën en reptielen (onder andere Gladde slang) niet op de werkbaan komen. In dit gebied wordt onder ecologische begeleiding gewerkt. Daarbij helpen ook vrijwilligers met specifieke deskundigheid: zie het interview verderop in deze nieuwsbrief.

Houtproef
In Mariaveen is de zogenaamde houtproef locatie afgerond. Hout dat bij de werkzaamheden is vrijgekomen, is in een diepe watergang gelegd voor veenmosontwikkeling. Er wordt komende jaren gekeken of veenmos hier makkelijk op gaat groeien; in diep water overleeft veenmos namelijk niet.

Verwijdering trosbosbes
Locatie Mariaveen
Bij het verwijderen van de uitheemse trosbosbesstruiken in Mariaveen is de vooruitgang goed te zien. Het open beeld van het landschap is weer terug, met name in het zuidelijk deel vanaf de Helenaveenseweg. Karakteristieke landschapselementen zoals de peelbanen, solitaire eiken en vliegdennen en mooie veenputten zijn weer zichtbaar.
Sinds half augustus is het werkterrein van de aannemer in een gedeelte van het Mariaveen (gebied rond Kerkkuilenweg) afgesloten voor recreanten. Reden hiervoor is dat de combinatie van het plukken van de bosbessen en de zware machines van de aannemer een gevaarlijke situatie oplevert. Om ongelukken in het veld te voorkomen is met hekken en bebording het werkterrein afgezet. Hoewel het plukseizoen ten einde is, blijft deze situatie gehandhaafd tot de aannemer klaar is.

Klik hier voor het filmpje waarin je de aannemers aan het werk ziet.
Locatie Deurnsche Peel
Eén van de twee aannemers die bezig is met trosbosbesstruiken te verwijderen, is klaar met zijn werk in Mariaveen. Hij gaat nu aan de slag in het zuidelijk deel van de Deurnsche Peel. Het gaat om een plek ten noorden van de Centurioweg en een locatie in het bosgebied ten westen ervan. Om te kunnen gaan werken is vanaf de Kanaalstraat een werkgang door de bosschage vrijgemaakt.

In het bos rond de Karpervijver staan ook nog enkele trosbosbesstruiken verspreid. Deze zullen ook vóór half maart 2018 verwijderd worden.

De bessen van de Veenbes (‘peel appelkes’) kleuren mooi roserood in de herfst.

Recreatief medegebruik
Net als vorig werkseizoen blijven de groene en rode wandelroute in de Mariapeel open tijdens het werk. Enige hinder van werkverkeer of slechtere paden zijn mogelijk. Het zandpad tussen de Zwarte Plakweg en de parkeerplaats bij het Biologisch station Helenaveen (Koolweg) wordt in oktober tijdelijk afgesloten vanwege het aanleggen van een nieuwe duiker. Hiervoor moet een gat worden gegraven in het pad. De afsluiting wordt ter plekke aangegeven.
De werkterreinen van de aannemers in zowel Mariaveen, Horster Driehoek als Deurnsche Peel zijn afgesloten en met borden aangeduid. Dit om ongelukken tussen recreanten en machines te voorkomen. Ook het zandpad langs de Hoofdwijk tussen Zwarte Plakweg en Griendtsveen blijft tot en met voorjaar 2018 ontoegankelijk voor fietsers, omdat de aannemer dit pad als werkgang met grote machines in gebruik heeft. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
De gele en blauwe wandelroutes door de Deurnsche Peel blijven tijdens het verwijderen van de trosbosbesstruiken nabij de Karpervijver ook open.

Natuuromvorming in Horster Driehoek en Grauwveen
Natuuromvorming houdt in dat de natuurwaarden door menselijk ingrijpen toenemen. Doel van de omvorming is om een gunstiger leefgebied te maken voor de soorten die in het gebied leven.

Grauwveen
Drie jaar geleden was een groot deel van het Grauwveen nog maïsakker. Vanaf 2015 is dit gebied door Staatsbosbeheer ontwikkeld tot natuurgebied met natte natuur. Watervogels, vele insecten en bijzondere planten als veenmos, veenpluis, lavendelheide en vossenbes komen hier opnieuw tot bloei.

1,5 Hectare fijnspar (productiebos) wordt omgevormd naar een opener gebied. De naaldbomen verdampen veel water en nemen veel licht weg, wat de natuur niet ten goede komt. Ook worden er twee randen met onder andere berk verwijderd (0,5 hectare). De open plekken die ontstaan bieden een dynamisch leefgebied voor insecten en karakteristieke diersoorten als de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang. De omvorming vindt plaats van half september tot begin november 2017.

Horster Driehoek
In de Horster Driehoek wordt op de hoger gelegen zandkoppen, Vossenheuvel, 4 hectare eiken-berkenbos omgevormd naar een gebied met open plekken. Deze kleinschalige openheid biedt een nieuw leefgebied voor karakterisieke diersoorten als de nachtzwaluw, levendbarende hagedis en de gladde slang. De omvorming vindt plaats van half oktober tot begin december 2017.
Het hout dat vrij komt bij de werkzaamheden, wordt afgevoerd en vervolgens gebruikt als biobrandstof.

Interview met slangendeskundigen Domin Dalessi en Peter Keijsers
Slangen experts Domin Dalessi & Peter Keijsers nemen al enkele jaren deel aan de Begeleidingsgroep “uitvoering Life+ Mariapeel’’. Daarnaast is Domin betrokken bij de begeleiding van de werkzaamheden in de Groote Peel waar het de Gladde slang betreft. De hoogste tijd voor wat vragen…

Waar komen gladde slangen in de Mariapeel voor en hoeveel zijn dat er?
De Gladde slang komt eigenlijk overal nog voor. De dieren maken gebruik van veel landschapselementen en vegetatietypen. Omdat de waarnemingen doorgaans zichtwaarnemingen zijn is het moeilijk te achterhalen waar de dieren zich bevinden wanneer ze niet gezien worden. Bovendien houdt de soort erg van de strooisellaag en leidt grotendeels een verborgen bestaan. Over de aantallen dieren wordt dan ook veel gespeculeerd. Precieze aantallen zijn niet voorhanden!

Hoe uniek zijn gladde slangen?
Ondanks dat de Gladde slang een groot verspreidingsgebied heeft, is er veel onbekend. De voornaamste reden is dat dit een soort is die erg verborgen leeft en moeilijk vindbaar is. Dat de soort kwetsbaar is, blijkt onder meer uit het verdwenen zijn van de Gladde slang uit enkele kleinere Peelrestanten waar tot 15 jaar geleden nog wel waarnemingen werden gedaan. Kortom, een kwetsbare en verborgen levende soort die het beschermen meer dan waard is.

Domin, jij bent bezig met een promotieonderzoek. Wat doe je met je onderzoeksgegevens?
Ik onderzoek hoe de Gladde slang weet te overleven in (met name) de Peelgebieden. Ook de biologie van de soort (kennisvermeerdering) en ecologische principes die ten grondslag liggen aan het voortbestaan van de Gladde slang komen aan bod.
Ander aspect van mijn onderzoek is het bestuderen van verwantschappen tussen (deel-)populaties. Daartoe is gedurende de afgelopen jaren van een groot aantal dieren (in de Peel maar ook ver daarbuiten) DNA afgenomen. Op dit moment zijn we bezig met verdere analyses. Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een proefschrift. De verzamelde waarnemingen gaan jaarlijks naar (o.m.) Staatsbosbeheer als beheerder van de Peelgebieden.

Domin, jij hebt meegeholpen met de aannemer om zorgvuldig te werk te gaan bij de aanleg van een nieuwe kade in de Horster Driehoek; hoe is dat gegaan?
Enkele maanden geleden heb ik met Jap Smits (Staatsbosbeheer) een bezoek gebracht aan de Horster Driehoek. Daarbij hebben we uitgebreid overlegd over de op handen zijnde ingrepen en werkzaamheden en hoe we e.e.a. in goede banen zouden kunnen leiden waar het de Gladde slang betreft. Fijn om daarbij betrokken te zijn en mee te kunnen denken!
Afgelopen week ben ik bij de werkzaamheden betrokken geweest. Doel is om een nieuwe kade in te richten. Hopelijk zal de Gladde slang zich mede hierdoor in de Peelgebieden staande kunnen houden.

Peter, hoe kijk jij tegen de werkzaamheden aan?
Het is fijn te ervaren dat Staatsbosbeheer de door ons en vanuit de begeleidingsgroep aangedragen adviezen echt serieus neemt. Ze doet er alles aan om de werken uit te voeren met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor plant en dier in de Mariapeel. Duidelijk was dat niets doen uiteindelijk zou leiden tot een totale verdroging en verbossing van het gebied, dus er moest iets gebeuren. De openheid die momenteel in Mariaveen wordt gecreëerd, zal waarschijnlijk leiden tot inkrimping van de huidige populatie gladde slangen. Maar: deze openheid zal de gladde slang in de toekomst meer ruimte geven en dat zal de populatie uiteindelijk weer ten goede komen. Hopelijk kan men met de nodige nazorg de komende jaren de openheid blijven behouden.

Lees het volledige interview met Domin Dalessi en Peter Keijsers.

Thema-excursies in de Mariapeel
Op zondag 10 september is er een excursie onder leiding van twee boswachters van Staatsbosbeheer geweest. Dit keer was het onderwerp de natuuromvorming in de Horster Driehoek, op en rond de Vossenheuvel. Er was grote belangstelling van met name omwonenden en de boswachters kregen enthousiaste reacties. In het najaar organiseert Staatsbosbeheer weer een excursie. Houdt u de aankondigingen op de website www.peelvenen-in-uitvoering.nl en in de kranten in de gaten en geef u tijdig op. Er is maximaal plek voor 45 deelnemers.
Overig nieuws
Voortgang Recreatie zoneringsplan Peelvenen
Staatsbosbeheer is bezig met het opstellen van het recreatie zoneringsplan voor de Peelvenen. Dit is een opdracht vanuit Natura 2000. Het plan omschrijft de gewenste intensiteit van de recreatie op de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Daarbij gaat het met name om de gebieden Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, maar ook de Heitrakse Peel, de Bult en ’t Zinkske.
Afgelopen maanden zijn de recreatieve, ecologische, hydrologische en cultuurhistorische randvoorwaarden onderzocht. Daarnaast is rekening gehouden met bestaande plannen en recreatiebeleid van aanliggende overheden. Het resultaat is een eerste schetsontwerp. Hierbij zijn vier verschillende zones aangewezen, zoals rustgebieden voor beschermde vogelsoorten, maar ook recreatie ontwikkelgebieden.
Komende periode bespreekt Staatsbosbeheer het schetsontwerp met diverse direct belanghebbenden in het gebied, zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen en natuurverenigingen. Het is mogelijk dat het schetsontwerp uit deze gesprekken op details wordt aangepast. Het concept ontwerp wat hieruit volgt, zal eind dit jaar aan het brede publiek worden gepresenteerd. Tijdens inloopbijeenkomsten en via de website van Staatsbosbeheer kan men reageren op het plan. Alle reacties worden begin 2018 verwerkt tot een definitief plan. Het uiteindelijke recreatie zoneringsplan wordt dan gebruikt als een afwegingskader voor bestaande en toekomstige recreatieve ontwikkelingen in de Peelvenen.

Uitvoering kadeherstel Jaagpad fase 2
Eind augustus is de provincie Noord-Brabant begonnen met het herstellen van de kade Helenavaart. De aannemer Vissers-Ploegmakers heeft hiervoor een tijdelijke brug over de Helenavaart aangelegd, zodat hij met zijn materieel kan oversteken. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken; uiterlijk 15 oktober moet de nieuwe kade gereed zijn. Op de nieuwe kade wordt een onderhoudspad van het waterschap aangelegd. Met de aanleg van dit pad komt de uitstraling van het oude jaagpad weer terug. De provincie is nog in overleg met verschillende partijen over een fietsverbinding die de Koolweg en Kaasweg moet verbinden.

Het project wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Limburg. Deze heeft in 2015 het maatregelenpakket vastgesteld via een GS besluit op basis van het rapport ‘Advies tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel’ uit december 2014. De uitvoering van dit project vindt plaats in de periode 2015 – 2018 en is mogelijk mede dankzij een financiële bijdrage van het Europese LIFE+ programma. Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+,
het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden

Aanmelden
Copyright © Staatsbosbeheer, All rights reserved.
Wij sturen u deze nieuwsbrief als u eerder via mail of het stellen van een vraag of opmerking kenbaar gemaakt heeft interesse te hebben in het project LIFE+ Peelvenen Deurnsche Peel-Mariapeel. U kunt zich onderaan deze mail uitschrijven.

Ons mailadres
Staatsbosbeheer
mariapeel@staatsbosbeheer.nl
Tilburg, NB 5000 AH
Netherlands

Uitnodiging excursie Groote Peel zondag 17 september

Beste heer/ mevrouw,

Afgelopen juli is het 2e werkseizoen van het project LIFE+ Groote Peel weer gestart.
Komende 4 maanden gebruiken we om de resterende kades op te hogen, watergangen ondieper te maken en de oude Eeuwselse loop te dempen. Hierbij zorgen we ervoor dat in de toekomst genoeg water in de Peel blijft, zodat het hoogveen zich kan herstellen.

Graag nodig ik u als buurtbewoner uit voor een excursie op zondag 17 september van 10:00-12:00 uur vanaf het Buitencentrum de Pelen.
Tijdens de excursie zal ik u meer vertellen over de huidige stand van zaken en bijzonderheden van het project

Graag uiterlijk maandag 11 sept aanmelden bij leden@dorpsraad-ospeldijk.nl
Of bellen naar Petra Verdonschot tel 0495-641753

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Leijsen
| Omgevingsmanager Peelvenen | Provincie Noord-Brabant | Waterschap Aa en Maas | www.peelvenen.nl | JvLeijsen@brabant.nl | @Peelvenen | 06 183 033 52 |