Opgaveformulier voor vrijwilligers

Opgaveformulier voor vrijwilligers

De Dorpsraad Ospeldijk zoekt vrijwilligers. Ja, wie niet, denken jullie nu.Het verschil is dat het vrijwilligerswerk wat wij van jullie vragen, direct ten goede komt aan Ospeldijk. We zijn van plan om projecten op te starten die niet oneindig duren,maar ook een keertje klaar zijn.Bovendien kan er gekozen worden welk project jullie het beste ligt of welk jullie het leukste vinden.Ook staan we open voor suggesties; heb je een idee of een voorstel laat het maar horen.

Uit de enquête die in januari gehouden is, kwam naar voren dat er velen zijn die zich willen inzetten als er iets georganiseerd wordt in Ospeldijk.

Het voorstel is om werkgroepen te starten op het gebied van:

Veiligheid

☐ Je sterk maken voor meer straatverlichting;

☐ 2 à 3 keer per jaar een rondje door de gemeenschap lopen/fietsen om aan te geven waar veiligheid te wensen overlaat of verbetert kan worden;

☐ Betere/meer veilige verkeersverbinding richting buitencentrum ‘de Pelen’.

Sociale activiteiten

☐ Deelnemen aan een cursus internetten (voor ouderen);

☐ Leren omgaan met de iPad;

☐ Deelnemen aan een kookcursus voor iedere leeftijd;

☐ Samen tuinieren, bv. een moestuin aanleggen (ook leuk voor jonge kinderen);

☐ Eens een keertje zwerfafval opruimen langs je wandelroute;

☐ Meelopen om wandelwegen (netwerkroutes) te controleren.

Vrijwilliger Ospels Steunpunt.

☐ Samen met anderen een kopje koffie drinken of een ommetje maken;

☐ Het Ospels Steunpunt is ook Ospeldijks!!

Andere activiteiten/eigen ideeën: ………………………………………………………………………………………………………

 

Naam:                    __________________________________________

Adres/postcode: __________________________________________

Telefoon nr.:       __________________________________________

Mailadres:            __________________________________________

Ook als je maar tijd hebt om je 1 keer in te zetten voor Ospeldijk.

Alle beetjes helpen en vele handen maken licht werk!

 Graag bovenstaand inleveren via: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bij Petra Verdonschot, Nieuwe Baan 20 of bij Hedwig Smeets (Thomashuis), Moostdijk 1.

__________________________________________________________________________________

Vergaderdata 2016/2017

De vergaderdata 2016/2017 voor zover bekend zijn:

– Donderdag 25 aug.

– Maandag 3 okt.

– Maandag 14 nov.

– Maandag 9 jan.

– Maandag 20 febr.

– Maandag 20 mrt.

– Woensdag 12 apr. (Jaarvergadering)

– Maandag 21 mei

Voortaan zal voorafgaand aan onze vergaderingen een inloop halfuurtje plaatsvinden, waarbij iedereen die iets kwijt wil welkom is om dat te doen. Dit kan vanaf 19.30 uur in het Thomashuis, Moostdijk 1 totdat de Dorpsraad de vergadering start om 20.00 uur.