Update WindmolenPark Ospeldijk

Binnenkort start de bouw van de vier turbines van Windpark Ospeldijk. Het project, een samenwerking van Zuidenwind en WML Wind, zal medio 2021 klaar zijn. Dan gaan de vier turbines, waarvan er twee van Zuidenwind zijn, groene stroom aan het openbare net leveren. Zuidenwind heeft vorig jaar in Heibloem dezelfde turbines van fabrikant Nordex gebouwd, maar de turbines van Ospeldijk hebben met 135 meter een iets hogere mast.

De voorbereidingen startten vorig jaar. De kabels voor de stroomafvoer werden gelegd vóór de ‘regentijd’, zodat er zonder bemaling op een diepte van anderhalve meter kon worden gewerkt. De kabels liggen zo diep, zodat de boeren ook wanneer ze diep ploegen of drainage aanleggen de kabels niet raken.

Aanleg van de kabels

Aanleg van de kabels

Direct na de bouwvakvakantie begon een Ospelse aannemer met de aanleg van de tijdelijke wegen en de kraanopstelplaatsen. In september begon de bouw van de funderingen. De fundering van de eerste turbine heeft een diameter van 21 meter. De fundering van de tweede turbine heeft een nog grotere diameter: 31 meter. Er moest een specialistisch bedrijf worden ingehuurd, maar het beton voor de fundamenten kwam natuurlijk uit de
omgeving. Het storten duurde per turbine een hele dag. Vanaf zes uur ’s morgens tot vier uur in de middag reden betonwagens van Kalle en Bakker af en aan.

Het uitgraven van de fundering
Het uitgraven van de fundering
Het storten van de fundering duurde per turbine een hele dag
Het storten van de fundering duurde per turbine een hele dag

Omdat de funderingen moesten uitharden, werden er daarna geen (zichtbare) werkzaamheden verricht. Maar binnenkort kan worden begonnen met de bouw van de turbines. Ook het zogenaamde inkoopstation, waarin zich de stroommeters en de aansluiting op het Enexis-stroomnet bevinden, wordt al snel geplaatst.

Het wachten is nu op de levering van de torendelen en de wieken. De Nordex-bouwploeg loopt intussen warm om in maart te starten met de bouw van de turbines. De onderdelen van de turbines zijn al gereed. De torendelen komen met vrachtschip – de Lily Auerbach – vanuit Azie naar Antwerpen. Daar worden de torendelen overgeslagen en gaan dan per boot naar Nederweert. Diepladers brengen vervolgens half maart vanaf de kade van Kalle en Bakker in Nederweert de torendelen naar de bouwplaats.

Ook de wieken (officieel Rotorbladen) komen medio maart naar de bouwplaats. Vanaf Antwerpen rijdt het wiekentransport over de weg naar Nederweert. Het laatste stuk is spectaculair en gaat dwars door het dorp Ospel. Gedurende twaalf nachten zal er telkens één transport vanaf de A2 over de randweg, via Ospel langs de kerk vervolgens over de Meijelsedijk rijden en dan bij de Zwarteboordweg afslaan om bij onze bouwlocatie uit te komen. De bewoners langs deze route worden hierover tijdig geïnformeerd. Als alles meezit, zal de eerste turbine in mei van dit jaar stroom gaan leveren.

Het vervoer van de wieken voor Windpark Heibloem vorig jaar
Het vervoer van de wieken voor Windpark Heibloem vorig jaar

Wilt u de bouw van de turbines graag volgen, kijk dan eens op de tijdlijn van onze website. Fotograaf Wiktor Golabek heeft vanaf de start van de werkzaamheden mooie foto’s gemaakt.

Investeringsmogelijkheden

Voor windpark Ospeldijk is genoeg geld door leden geïnvesteerd om de financiering bij de bank te krijgen. Maar we vinden het belangrijk dat juist omwonenden rondom het windpark nog een keer de mogelijkheid krijgen alsnog te investeren in het windpark. Dit jaar zullen we bij de afwikkeling van de financiering voor Burgerwindpark Ospeldijk waarschijnlijk nieuwe participaties kunnen uitgeven, indien de ALV in maart instemt met een financiering van maximaal 80% vreemd vermogen. Dat betekent dat we nog een bedrag van ruim € 500.000 aan participaties kunnen uitgeven.

De doelstelling van Zuidenwind is om zoveel mogelijk leden te laten profiteren van deze investeringen. We zoeken daarbij altijd naar de balans tussen de opbrengsten die we voor duurzame projecten kunnen inzetten en de hoeveelheid eigen vermogen. Jaarlijks wordt daarom een financieel plan vastgesteld waarin is opgenomen hoeveel participaties we gaan uitgegeven. Voor een goede spreiding van participaties onder de leden, is het participatiebeleid vorig jaar aangepast. Het gevolg daarvan is dat u als omwonende van Windpark Ospeldijk voorrang krijgt om via participaties een goed rendement te verkrijgen. Er zijn slechts twee voorwaarden: u bent (of wordt) lid van Zuidenwind en woont binnen het gebied op de kaart aangegeven. Als u hieraan voldoet, kunt u een bedrag van maximaal € 20.000 inleggen. De rente op de participaties was in de afgelopen steeds 5%.

Het financieel plan voor 2021 moet nog worden goedgekeurd door de Algemene vergadering van 13 maart a.s. Na een positief besluit komen we hierop in een volgende nieuwsbrief op terug.

Omgevingsfonds

Vanaf het moment, dat de twee Zuidenwind-turbines van Windpark Ospeldijk gaan draaien, wordt een Omgevingsfonds gevuld met 1 euro per 1.000 kWh aan geproduceerde groene stroom. Projecten en activiteiten in Platveld, Ospeldijk en aan de overkant van de Noordervaart kunnen op dit omgevingsfonds een beroep doen voor een financiële ondersteuning. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van enkele criteria en geeft een advies aan het bestuur van Coöperatie Zuidenwind. Het bestuur van Zuidenwind besluit uiteindelijk formeel over de toekenning van de gevraagde financiële ondersteuning. Naar verwachting wordt het fonds jaarlijks met meer dan € 40.000 gevuld.

Op deze wijze heeft de omgeving van het windpark rechtstreeks een financieel voordeel van de aanwezigheid van windturbines in hun omgeving. Bij coöperatieve turbines vloeit een groot deel van de opbrengsten van groene stroom naar de regio en dus niet naar een commerciële partij of een ver buitenland.