Aanmeldformulier vrijwilligers

Aanmeldformulier vrijwilligers

 

De Dorpsraad Ospeldijk zoekt vrijwilligers. Ja, wie niet, denken jullie nu.Het verschil is dat het vrijwilligerswerk wat wij van jullie vragen, direct ten goede komt van Ospeldijk. We zijn van plan om projecten op te starten die niet oneindig duren, maar ook een keertje klaar zijn.Bovendien kan er gekozen worden welk project jullie het beste ligt of welk jullie het leukste vinden. Ook staan we open voor suggesties; heb je een idee of een voorstel laat het maar horen.

Ons  voorstel is om werkgroepen te starten op het gebied van:

Veiligheid

☐ 2 à 3 keer per jaar een rondje door de gemeenschap lopen/fietsen om aan te geven

waar veiligheid te wensen overlaat of verbetert kan worden

☐ Betere/meer veilige verkeersverbinding richting buitencentrum ‘de Pelen’

Sociale activiteiten

☐ volgen van een cursus internetten

☐ (beter)omgaan met de iPad

☐ Deelnemen aan een kookavond in Haaze-hoof voor jong en oud

☐ Samen tuinieren, meedoen met de Samentuin (ook leuk voor jonge kinderen)

☐ Op 10 juni van 10.00-12.00 uur zwerfafval opruimen

☐ Meelopen om wandelwegen (netwerkroutes) te controleren

Vrijwilliger Ospels Steunpunt.

☐ Samen met anderen een kopje koffie drinken of een ommetje maken

☐ Het Ospels Steunpunt is ook Ospeldijks!!

Andere activiteiten/eigen ideeën: ………………………………………………………………………………………………………

 

Naam:                                  __________________________________________

Adres/postcode:             __________________________________________

Telefoon nr.:                     __________________________________________

Mailadres:                         __________________________________________

 

Ook als je maar tijd hebt om je 1 keer in te zetten voor Ospeldijk.

Alle beetjes helpen en vele handen maken licht werk!

 

Graag bovenstaand inleveren via: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bij Petra Verdonschot, Nieuwe Baan 20 of bij Hedwig Smeets (Thomashuis), Moostdijk 1.

__________________________________________________________________________________

Ook in 2017 zal er voorafgaand aan de bestuursvergaderingen een inloop halfuurtje plaatsvinden, waarbij iedereen die in gesprek wil gaan met de Dorppsraad Ospeldijk welkom is. Dit kan van 19.30-20.00 uur in het Thomashuis, Moostdijk 1. De datums van de vergaderingen in 2017 zijn:  22 mei/28 juni/23 aug/4 okt/

29 nov/3 jan 2018.