Jaarvergadering woensdag 19 april 2017

De Dorpsraad Ospeldijk nodigt U uit voor de jaarvergadering op woensdag 19 april 2017 om 19.30 uur, in het schutters lokaal Odiliahome aan de Zwarte Boordweg Ospeldijk

Agenda:
1. Opening en welkom
2. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
3. Bestuurswijziging
4. Jaarverslag 2016
5. Presentatie festival “Mijl op Zeven” door Vincent van de Berg en
Rob Verscharen
6. Pauze
7. Jaaractie plan 2017
8. Presentatie “Hartslag van Nederweert” door Paulien van Mierlo en
Antoine Heekers
9. Rondvraag
10. Sluiting

-Bijlage: notulen jaarvergadering 20 april 2016
-Bijlage: aanmeldformulier BuurtWhatsApp

In het bijzonder willen we de nieuwe inwoners van Ospeldijk uitnodigen om de jaarvergadering bij te wonen.
De BuurtWhatsApp groep groeit langzaam maar zeker. De straten in Ospeldijk worden goed in de gaten gehouden. Wil je je ook aanmelden voor de BuurtWhatsApp stuur dan een mailtje naar leden@dorpsraad-ospeldijk.nl met vermelding van je mobiele telefoonnummer(smartphone) naam en adres.
Of vul het aanmeldformulier in. Informatie is te verkrijgen bij Petra Verdonschot, Nieuwe Baan 20, tel 641753.