Informatie avond van de Nederweerter Energiecoöperatie NEWECOOP op 7 juni

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor een informatie avond van
de Nederweerter Energiecooperatie NEWECOOP op
woensdag 7 juni in vakantiehuis “de Meule”, Meijelsedijk 62.
De leden van de Nederweerter Energie Coöperatie zullen zich op deze avond aan de inwoners van Ospeldijk en omgeving presenteren.

De avond begint om 19.30 uur en zal bestaan uit:

– een korte inleiding over de totstandkoming van Newecoop
– een powerpointpresentatie over het energiegebruik in de gemeente Nederweert
– algemene uitleg over de aanpak van Newecoop,
– uitleg over specifieke werkvelden:
*Energiebesparing
*Zonne-energie
*Wind-energie
– korte koffiepauze rond 20.30 uur
– gelegenheid voor vragen
– afsluiting rond 21.00 uur en gelegenheid tot aanmelding als deelnemer

Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Onze Missie
Wij, als leden van de Nederweerter energie coöperatie (NEWECOOP), erkennen de kernproblemen van de huidige energievoorziening: klimaatverandering en de afhankelijkheid en het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij zijn opgericht om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat ook de toekomstige generaties Nederweertenaren kunnen genieten van een gezond en prettig leefklimaat en kunnen beschikken over voldoende noodzakelijke duurzame energie, uit eigen omgeving.

Onze Visie: Duurzaam Democratisch en Energieneutraal
Onze visie is om in het jaar 2030 energieneutraliteit te bereiken in de Gemeente Nederweert gebaseerd op een verveelvoudiging van de productie van hernieuwbare energie en rigoureuze energiebesparing. Dit bereiken we door de democratische inzet van burgers en bedrijven uit de Gemeente Nederweert binnen de coöperatieve aanpak van NEWECOOP.

Ons programma
Deze visie bereiken we met een sterke democratisch organisatie: De Nederweerter Energie Coöperatie, waarbij de leden gezamenlijk de besluiten nemen.
Onze agenda bestaat uit:
• Energiebesparing
o Wij willen een concreet bruikbaar energiebesparingsprogramma in de gemeente ontwikkelen en initiëren
o Wij willen bewustwording bevorderen door kennis te delen en tot energiebesparing te komen bij burgers en bedrijven
• Lokaal verbruik van lokaal opgewekte Hernieuwbare Energie
o Ontwikkelen van- en/of deelnemen in windenergie projecten
o Ontwikkelen van en/of deelnemen in Zon-PV projecten
o Ontwikkeling van en/of deelnemen in andere duurzame energie projecten
• Duurzame mobiliteit
o Wij stimuleren duurzame mobiliteit, Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
• Energieopslag en Innovatie
o Wij willen de energieketen zo kort mogelijk maken door onderzoek en experimenten te steunen in overleg met de netbeheerders bijvoorbeeld over energie opslag
• Sociale Duurzame Ontwikkeling
o Met de revenuen uit lokaal opgewekte Hernieuwbare energie gaan we
 onze leden investeerders een goed rendement verschaffen
 (financiële) bijdragen leveren aan projecten die de sociale gemeenschappen in Nederweert en regio te versterken
 Wij streven daarbij naar de ontwikkeling van een duurzaamheidsfonds waaraan alle energieprojecten in de gemeente bijdragen