Uitnodiging bijeenkomst over hoe en waarom van Burgerberaden

Klimaatplatform regio Weert wil u graag uitnodigen om u te laten informeren over de mogelijkheid van Burgerberaden om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken.  Op 27 oktober2021 bent u van harte welkom  in Keenter Hart, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH  Weert.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Inloop 19.45 uur

Op 29 september hebben we  als Klimaatplatform regio Weert een belangrijke boodschap gekregen van Haiko en Carolien van Extinction Rebellion uit Roermond:

DE CRISIS IS NU!!!!

Hun lezing over de realiteit van de klimaatcrisis en milieuvernietiging, maakt ons bewust van de urgentie.  Zij hebben een aantal recentere wetenschappelijke feiten en cijfers getoond en uitgelegd  wat dit betekent voor de planeet, mensen en ons land. Maar zij  hebben ook gesproken over wat hier aan gedaan kan worden en welke kansen wij hebben om iets te doen, naast individuele gedragsverandering!

De landelijke politiek laat het nogal afweten als het gaat om het nemen van adequate maatregelen om klimaatverandering aan te pakken.  Dat de nood hoog is hebben we deze zomer allemaal kunnen zien en voelen. Denk aan extreme droogte en enorme en gevaarlijke wateroverlast.

Klimaatplatform regio Weert denkt dat wij als burgers onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij stellen voor om Burgerberaden in te stellen om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken. De organisatie Extinction Rebellion heeft een heel duidelijk “handleiding” opgesteld, over hoe wij als gemeenschap  een Burgerberaad kunnen initiëren. Wij zullen dus graag gebruik maken van het aanbod van Carolien en Haiko om een presentatie te geven over:

  • Wat een Burgerberaad nu precies is
  • Hoe een Burgerberaad werkt
  • Hoe  een Burgerberaad ons kan helpen de beste besluiten te nemen
  • Wat het nut is van een Burgerberaad op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau

Er zal genoeg tijd zijn voor discussie en om alle vragen te beantwoorden.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar klimaatplatformweert@gmail.com

Graag tot ziens op 27 oktober.

Hartelijke groet, Wilhelmina Hoedjes