Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie neemt de dorpsraad, bij wijze van jaarvergadering, kort de gelegenheid om verslag te doen van de activiteiten en resultaten van afgelopen jaar.

Tevens zal er een vertegenwoordiger zijn van de Rabobank om de mogelijkheden van een mobiele adviseur toe te lichten.

Vanaf deze plek wensen wij u allen gezellige feestdagen en een fantastisch 2020.